Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİMARLIĞIN ÖTEKİSİ VE ÖTEKİLEŞTİRİLENLERİ
(THE CONCEPT OF “OTHER” AND OTHERISED GROUPS IN ARCHITECTURE )

Author : Sebla ARIN ENSARİOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 377-384
29    27


Summary

Bu makale kapsamında farklı disiplinlerde “öteki” kavramına dair tanımlamaların incelenmesinin ardından; “öteki”nin Batı Uygarlığı tarafından farklı tarihi perspektiflerde nasıl ele alındığı üzerinde durulmuştur. Modernite ile birlikte beşeri bilimlerde dile getirilmeye başlanan “öteki” kavramının toplumdan ıraksadığı, farklılaştırdığı gruplar, anlayışlar bu çerçevede ele alınmıştır. Kronolojik olarak Cumhuriyet Türkiye’sinin yeni bir kimlik yaratma hedefiyle ötekileştirdiği gruplar ve bunun dönemin mimarlığına etkileri, küreselleşme ile birlikte boyut değiştiren “öteki” kavramının metropol ile ilişkisi, küresel kentin “öteki”yle birlikte hangi katmanlara ayrıldığı irdelenmiştir. Mimarlıkta “öteki”nin birey olarak konumu, “öteki”nin mekânları olarak ütopya ve heterotopyalar, mimari ürüne dönüşen “öteki”ler makale kapsamında ele alınan diğer konulardır. Kullanıcının ve mekânın, mimari ürünü pazarlama stratejisi kapsamında ötekileştirilmesi, benzer biçimde yerel kimliğe ait öğelerin bağlamından koparılarak metaya dönüştürülmesi ve mimari bir ürüne adeta “yapıştırılması” küreselleşme çerçevesinde ötekileştirmenin gerçekleştiği diğer alanlar olarak makalede yer almaktadır. Bu yazı, geniş bir yelpazeye sahip olan ötekilik durumunu farklı boyutlarıyla incelemekte ve bir ayrıştırıcı olarak görülen “öteki”nin, bir çoğaltıcıya dönüşebilirliğini tartışmaktadır.Keywords
Öteki, Modernite, Küreselleşme, Metropol

Abstract

                Within the scope of this article, first of all, the concept of “other” is examined from the perspective of various disciplines. Following that, the approach of Western Civilization to the concepts of “other” and “otherness” in different historical periods is reviewed. The concept of “other” emerged in humanities with Modernity. The groups and concepts which were labeled as other and diverged from the society in the context of Modernity are examined in the paper. Other subjects discussed might be listed as follows: the otherised groups by the young Turkish Republic with the aim of creating a new identity and the effects of this attitude in the mentioned period's architecture of Turkey in chronological order; the relationship between the concept of “other” and the “metropolis”, which changes dimension with globalization; the layers of global city shaped by the “other”. Also, the position of the "other" in architecture as an individual, the utopias and heterotopias as the spaces of the "other", and the "others” turned into architectural products are examined in the paper. Other subjects observed in this article are: the act of othering place and user as a part of marketing strategy, detaching the elements of local identity from their context and converting them into commodities and “patching” them to architectural product in the framework of globalization. This article examines the otherness situation which has a wide range with different dimensions and aims to discuss the potential of the “other” to become a multiplier rather than being a discriminator.Keywords
Other, Modernity, Globalization, Metropolis

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri