Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALABANDA PAYANDALI SARNIÇ AFRİKA KIRMIZI ASTARLI SERAMİKLERİ
(THE AFRICAN RED SLIP WARE OF ALABANDA PILLARED CISTERN )

Author : Ayşegül SOSLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 485-504
31    24


Summary

Aydın İli’ne bağlı Çine İlçesi’nin yaklaşık 7 km. batısındaki Alabanda (Araphisar) Antik Kenti, Marsyas (Çine) Çayı’nın batısında konumlandırılmış bir Karia kentidir. Kent merkezinin kuzeydoğusundaki ovalık arazideki tepelik sahada 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilmiş arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında iki odalıbir Payandalı Sarnıç tespit edilmiştir.Sarnıçta çok sayıda Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmiş Roma Dönemi’nin karakteristik seramikleri olarak tanımlanan TerraSigillataların, doğudaki merkezlerde üretilen türevlerinden oluşan kırmızı astarlı seramikler (Afrika, Foça, Kıbrıs, Mısır Kırmızı Astarlıları) ortaya çıkarılmıştır.Bu seramik grupları içerisindeki 21 adet kase, 21 adet çanak ve 3 adet tabak profili olmak üzere toplamda 45Afrika kökenli kırmızı astarlı seramikler, 17 formda gruplandırılarak ve diğer merkezlerdeki paralel örneklerle analojik olarak karşılaştırılarak bu grup ilk kez bu makalede değerlendirilmiştir.Buradaki sınıflandırmada Anadolu kökenli ve Anadolu dışından benzer örnekler tespit edilmiştir.Paralel örnekler Myndos, Nysa, Perge, Laodikeia, Tripolis, Hadrianopolis, Haç Dağı, Saraçhane, Gözlükule, Kelenderis, Tarsus, Antiokheia, Anemurium, Alexandria, Kartaca ve Atina Agorası lokalizasyonları ile Alabanda Payandalı Sarnıç seramikleri ile yakın benzerlik içindedir. Buna göre Alabanda kentinde Afrika kökenli kırmızı astarlı seramik gruplarının MS II. ve VII. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldıkları saptanmıştır.Keywords
Karia, Alabanda, Roma, Payandalı Sarnıç, Kırmızı Astarlı Seramik

Abstract

Aydın Province, Çine District’s located about 7 km. the ancient city of Alabanda (Araphisar) to the west is it is a Carian city located at west of the Marsyas River. In the hilly area of the northeastern part of the city center, a two-chambered cistern was identified within the scope of archaeological excavations conducted in 2012 and 2013.The Terra Sigillata examined as the characteristic ceramics of the Roman Period dated to the perennial Roman and Early Byzantine Period in the cistern have not been cleaned from the red slipped ceramics (Africa, Phokaia, Cyprus, Egyptian Red Slipped) in the derivatives in the eastern centers. This group was evaluated for the first time by grouping 45 African red slip ceramics, 21 bowls, 21 bowls and 3 plate profiles, in 17 forms and analogically comparing them with parallel samples in other centers. In the classification here, similar examples from Anatolian origin and outside Anatolia were identified. Parallel examples are closely similar to Myndos, Nysa, Perge, Laodikeia, Tripolis, Hadrianopolis, Haç Dağı, Saraçhane, Gözlükule, Kelenderis, Tarsus, Antıokheia, Anemurium, Alexandria, Kartaca and Athens Agora ceramics and Alabanda Palaces Cistern ceramics. As a result of it was defined that the red-lined ceramic groups of African origin in in the city of Alabanda were used extensively in the II nd and VII th centuries AD.Keywords
Caria, Alabanda, Roman, Pillared Cistern, Red Slip Ware

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri