Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVELOPMENT OF FURNITURE MANUFACTURING AND CURRENT SITUATION IN TURKEY
(TÜRKİYE’DE MOBİLYA ÜRETİMİNİN GELİŞİMİ ve GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU )

Author : Deniz DEMİRARSLAN   - Oğuz DEMİRARSLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 402-415
29    30


Summary

Geleneksel Türk konut yaşamında sabit donatılar olarak görülen mobilya kavramı, Batılılaşma/ Modernleşme hareketi ile birlikte değişmiş ve Batı tarzı mobilyalar üretilip kullanılmaya başlanmıştır. Tamirhane-i Hümayun ile başlayan mobilya üretim süreci Cumhuriyet döneminde küçük ve orta ölçekli işletmeler ile devam etmiştir. Bu süreçte Sultan II. Abdülhamid’in öncülük ettiği mobilya tasarımı konusunda mimar, iç mimar ve heykeltıraşların katkısı büyüktür. Bu çalışma Türkiye’de mobilya üretiminin gelişimini 19. Yüzyılda Osmanlı Döneminden itibaren ele alarak incelemekte ve mobilya sektörünün günümüzdeki durumu hakkında bilgi vermektedir.Keywords
Tamirhane-i Hümayun, Mobilya Tasarımı, Mobilya Sektörü, Tasarım, İç Mimarlık

Abstract

With the Westernization / Modernization movement, the concept of furniture, which in traditional Turkish residential life is seen as fixed accessories, has changed and Western-style furniture was produced and used. The intensification of the political, economic and cultural relations that started with the European countries was effective in the beginning of this process. After the second half of the 19th century, Western-style furniture began to be used primarily in palaces and then in residences belonging to the elite of society. Through time, the use of Western-style furniture has become widespread across other parts of society. The first Western-style furniture production began in the carpenters sections of Yıldız Palace which was named as Tamirhane-i Hümayun (Imperial Repair-shop) and founded by II. Abdulhamid. The furniture production process that began with Tamirhane-i Hümayun continued with small and medium-sized enterprises in the Republican period. In this phase, the contribution of architects, interior designers, and sculptors to furniture design pioneered by the Sultan Abdülhamid II is excellent. In this study, the history of furniture production in Turkey since the 19th century Ottoman era was examined and information on the state of the furniture industry today was given. The aim of the study is to provide a written source for related Turkish furniture art and other works related to the furniture production sector.Keywords
Tamirhane-i Hümayun, Furniture Design, Furniture Industry, Design, Interior Architecture

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri