Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA’DA ÇEVRİMİÇİ ÖRGÜTLENMENİN SANALDAN GERÇEĞE UZANAN TEHLİKELİ ŞÖHRETİ: ANTİ-İSLAMİST TERÖR
(THE NOTORIOUS REPUTATION OF THE HISTORICAL ONLINE ORGANIZATION IN EUROPE FROM VIRTUAL TO REALITY: ANTI-ISLAMIC TERROR )

Author : Ali AKDOĞAN  - Musa GELİCİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Sociology-Psychology-Philosophy
Page : 516-523
37    33


Summary

Norveç’te 22 Temmuz 2011 yılında yalnız kurt lakaplı Anders Behring Breivik tarafından çokkültürlülük karşıtı bir manifesto ile gerçekleştirilen terör eylemiyle bizzat Breivik’in çevrimiçi başlattığı örgütlenme çağrısı hayat bulmuştur. Breivik’i zamanla idol olarak görmeye başlayan radikal sağcı ve anti İslamist çevrenin masum tehlikeli yüzü yıllar içerisinde Yeni Zelanda ve Oslo Baeurum cami saldırı ve katliamları ile görünmüş ve böylece radikal anti İslamist çevrimiçi grupların internet evreninin kirli yüzü tartışmaya açılmıştır.

Bu çalışmamızda günümüzde insan hakları ve hürriyeti açısından en önde gelen Avrupa ülkesi olan Norveç’te aşırı sağcı ve milliyetçi Breivik tarafından gerçekleştirilen anti İslamist ve çokkültürlülük karşıtı terör katliamı sonrası, onun izinden giden ve onu idolleştiren dünyayı anlamaya çalışacağız. Her üç terör eyleminin de benzer ve farklı yönlerini tartışacağız. Bu noktada Breivik katliamını, amacını ve onu idolleştiren ve farklı coğrafyalarda benzer katliamlara hevesli web kişiliklerin dünyasını manifestoları üzerinden değerlendireceğiz.Keywords
Anti-İslamist, Norveç, Yeni Zelanda, Breivik, Tarrant, Manshaus, İslamofobi

Abstract

An act of terrorism by Anders Behring Breivik, nicknamed “the lonely wolf”, was carried out with an anti-multiculturalism manifesto in Norway on July 22, 2011; and Breivik’s call for an organization that was initiated online came to life. The innocent face of the radical right-wing and anti-Islamic circles, which began to idolize Breivik, resulted in attacks and massacres in Baeurum Mosque in New Zealand and Oslo over the years; and in this way, the dirty face of the Internet universe of radical anti-Islamic online groups was revealed, and began to be discussed.

In the present study, we will try to understand the world that followed and idolized the anti-Islamic and anti-multicultural terror massacre carried out by far-right and nationalist Breivik in Norway, which is considered as the leading European country for human rights and freedom. We will discuss similar and different aspects of all these three acts of terrorism. Right at this point, we will also evaluate Breivik’s massacre, the purpose, and the world of web personalities, who idolize him and who are eager for similar massacres in different geographical areas of the world, through their manifestos.Keywords
Anti-Islamist, Norway, New Zealand, Breivik, Tarrant, Manshaus, Islamophobia

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri