Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR'ÂN'DA GEÇEN HAK YOLDAN SAPMADA ARACI KILINAN UNSURLAR
(FACTORS USED FOR THE SEPARATING FROM THE RIGHTEOUS PATH IN THE QUR'AN )

Author : Mazhar DÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 941-951
38    50


Summary

Kur'ân'da hak yolun daveti, tevhîd inancının özünü oluşturan Yüce Allah'ın rabb ve ilâh oluşu üzerine teşekkül edilmiştir. Allah'tan başka ne bir ilâh, ne de bir rabb mevcut olmadığı gibi O'nun şerîki ve ortağı da yoktur. Bu sebeple Yüce Allah'tan başka tüm varlıkların ilâh veya rabb oldukları yönündeki iddiaların reddedilmesi, itaat ve ibadetin başkasına değil sadece Allah'a hasredilmesi gerekmektedir. Önceki ilâhî dinleri tasdik eden ve ilâhî bildirimin finali niteliğindeki Kur'ân, Yüce Allah ile insanlar arasında ibadet dışında aracı kabul edilen unsurları red eden bir tevhîd inancını benimsemiştir. Kur'ân âyetlerini incelediğimizde tevhîd inancının önündeki en büyük engelin, insanların kendileri ile Yüce Allah arasında bazı varlıkları aracı konumuna getirdikleri, bu vesile ile şirke yol açtıkları ve Yüce Allah'ın rubûbiyet ve ulûhiyet sıfatlarını ihlal ettikleri anlaşılmaktadır. İnsanların hak yoldan sapmalarına aracı kılınan unsurların, azgın ve Yüce Allah'tan başka tapınılan ve itaat edilen şeyleri ifade eden "tâğût"; her çeşit putları, kendilerinde olağanüstü güçler olduğuna inanılan sahir, kâhin gibi tüm manaları ihtiva eden "cibt"; hak yoldan saptırmak üzere yardımlaşma, destek verme ve dostluk kurma manasındaki "evliyâ"; Yüce Allah'ın ilâhlığında, rabb oluşunda, sıfat ve işlerinde eşi ve benzerinin olduğunun kabul edilmesi manasındaki "şürekâ"; Allah'a eş, benzer, ortak, nazir, denk tutma mânâlarındaki "endâd" oldukları anlaşılmaktadır. Her dönemde güncelliğini koruyan bu unsuların neler olduğu, ne manaya geldikleri ve mahiyetlerinin bilinmesi, dinin özü olan tevhîd inancının iyice anlaşılması ve muhafaza edilmesi açısından son derece önemlidir.Keywords
Din, Tevhîd, Tâğût, Evliyâ, Vahiy

Abstract

An invitation to the righteous way in the Quran, It was founded on the fact that Allah Almighty and God is the essence of the belief of tawhid. There is no God or Lord other than Allah, and Allah has no partner. For this reason, the claims that the beings other than Almighty God are Lord or God must be rejected. Obedience and worship should be done only to Allah. The Quran affirms previous divine religions and is the finale of revelation. Allah does not accept intermediary elements other than worship between people and himself and accepts the belief in tawhid. When we examine the verses of the Quran, the biggest obstacle to the belief in Tawhid is that people make some beings between them and Allah. For this reason, people fall into shirk and disrupt the attributes of Allah's Lordship and Godhead. There are elements that help people to deviate from the righteous path. "Tağut" refers to things that are randy and worshiped and obeyed except Allah. "Cibt" comes to all meanings such as the magician, the priest, who are believed to have extraordinary powers in all kinds of idols. "Evliya" means helping, giving support and friendship to deflect the right way. "Şürekâ" means accepting that there is a similarity in Allah's divinity, in the presence of the Lord, in his adjectives and deeds. "Endad" means equal, similar, common, equalization to God. It is necessary to know what these elements exist in every period, what they mean and their details. It is important to explain this issue thoroughly in order to understand and protect the belief of tawhid, which is the essence of religion.Keywords
Religion, Tawhid, Tağut, Saint, Revelation

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri