Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE FEAR AND HATRED OF TURKS IN THE EUROPEANS: STRUGGLES TO LOVE
(THE FEAR AND HATRED OF TURKS IN THE EUROPEANS: STRUGGLES TO LOVE )

Author : Ali ALTUN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 29-34
38    45


Summary

Bu çalışma Howard Barker’ın The Europeans: Struggles to Love adlı oyununda Türk korkusu ve nefretinin nasıl yansıtıldığını incelemektedir. Avrupalıların, on yedinci yüzyıla kadar Avrupa’nın geleceğine büyük tehdit oluşturan Türklere yönelik korku ve nefret söylemlerine yoğunlaşan bu çalışma günümüz dünyasından da örnekler vererek Türklere yönelik önyargıların değişmediğini ileri sürmektedir. Eserlerinde ele aldığı özgürlük, şiddet, cinsellik ve tarih gibi temalarla günümüz dünyasında meydana gelen olaylar karşısında seyirciyi ‘rahatsız’ etmeyi hedefleyen Barker, seyircinin günümüz Avrupa’sında gerçekleşen her türlü ayrımcılığa karşı yeniden düşünmeye ve değerlendirme yapmaya dolaylı olarak sevk eder.Keywords
Avrupalılar, Türkler, Korku, Nefret, Doğu-Batı

Abstract

This study examines how the fear and hatred of Turks are depicted in Howard Barker’s The Europeans: Struggles to Love. Focusing on Europeans’ fear and hatred of Turks, who posed an immense threat to the future of Europe and Christian world until the seventeenth century, it suggests that very little has changed in Europe with regard to prejudices and misconceptions against Turks with references to contemporary world. Dealing with such issues as freedom, violence, sexuality and history in his plays through which he aims to ‘disturb’ the audience about what is happening in ‘the real world’, Barker indirectly appeals to minds of audience re-think and re-evaluate all forms of discrimination in contemporary Europe.Keywords
Europeans, Turks, Fear, Hatred, East vs West.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri