Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANOPTİK BİR TOPLUMDAN SİNOPTİK BİR TOPLUMA DÖNÜŞÜM: CESUR YENİ DÜNYA VE ÖJENİK UYGULAMALAR
(TRANSFORMATION FROM A PANOPTIC SOCIETY TO A SYNOPTIC SOCIETY: BRAVE NEW WORLD AND EUGENIC APPLICATIONS )

Author : Şanser VURGUN  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1131-1139
590    949


Summary

Aldous Huxley tarafından yazılan Cesur Yeni Dünya, geleceğin karanlık kurgusu niteliğinde bir distopyadır. Bu distopya, içerisinde birden fazla adalet problemini barındırmaktadır. Bu problemlerden en önemlisi “öjeni” problemi ve öjeni minvalinde vatandaşları üzerinde baskı kuran bir iktidar halidir. Öjeni anlayışı ile ortaya çıkan uygulamalara, öjenik uygulamalar adı verilmektedir. Bu uygulamalar, totaliter rejimlerin meşruiyet kazanmalarına hizmet etmektedir. Totaliter rejimlerin kendini kabul ettirme biçimleri, vatandaşlar üzerindeki etkilerinin kalıcılığının sağlanması, iktidar ilişkileri ve bunlar bağlamındaki sorunlar ile ilgili olarak Michel Foucault’un önemli görüşleri bulunmaktadır. Bunlar kendi yaşadığı zamanın çok ötesine geçmiş, günümüzde de tartışılan görüşlerdir.

Bu çalışmada Cesur Yeni Dünya’dan hareketle, öjenik uygulamaların iktidar ilişkisi içindeki yeri panoptikon kavramı üzerinden yorumlanacaktır. Bu bağlamda, eser içinde öjenik uygulamaların, iktidar ilişkilerindeki panoptik etkisinin yerini sinoptik bir etkiye bırakmasından ve sinoptik bir topluma dönüşümden bahsedilecektir.Keywords
Öjeni, Panoptikon, Sinoptikon, Michel Foucault, Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley.

Abstract

The Brave New World is a dark fiction of the future, written by Huxley. This dystopia contains more than one problem of justice. Most importantly, it is a government that puts pressure on its citizens with the problem of "eugenics" and eugenics. Applications that occut with the understandin of eugenics are called applications. Michel Foucault has important views regarding the legitimacy of totalitarian regimes, permanence on citizens, relations of power and problems in the context of them. These are opinions that have gone far beyond him own lives and are still being discussed today.

In this study, starting from the Brave New World, the place of eugenic practices in the power relationship will be interpreted through the concept of panopticon. In this subject, it will be mentioned that eugenic practices in the work replace the panoptic effect in power relations with a synoptic effect and a transformation into a synoptic society.Keywords
Eugenics, Panopticon, Synopticon, Michel Foucault, Brace New World, Aldous Huxley.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri