Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET İMGESİ
(GENDER IMAGE IN PROVERBS AND IDIOMS )

Author : Serap EJDER APAY   - Betül UZUN ÖZER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1120-1130
92    2693


Summary

ÖZET Bir kültürün bilgi birikiminin aktarılmasında önemli bir fonksiyona sahip olan atasözleri ve deyimleri incelemek o toplumun sosyokültürel yapısını ve değerlerini tanımanın en temel yollarından birisidir. Atasözleri ve deyimlerde toplumsal cinsiyet imgesine ilişkin yargıları incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, kız, oğlan, kız evlat, oğlan evlat/oğul, kadın, dişi, erkek, er, baba, dul, avrat” ve bağlantılı kelimeler ilgili sözlüklerde ve elektronik veri tabanlarında taranmış, 118 atasözü ve 52 deyim bulunmuştur. Sonuç olarak toplumumuza ait atasözleri ve deyimlerde cinsiyet ayrımcılığının var olduğu ve kadına yönelik olumsuz yargıların fazla olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Atasözü, Deyim, Toplumsal Cinsiyet, Kadın

Abstract

ABSTRACT Studying proverbs and idioms, which have an important function in transferring the knowledge of a culture, is one of the most basic ways of recognizing the sociocultural structure and values of that society. In this study conducted to examine the judgments about gender image in proverbs and idioms, daughter, boy, daughter, boy / son, woman, female, male, er, father, widow, avrat ”and related words were searched in related dictionaries and electronic databases, 118 proverbs and 52 phrases were found. As a result, it was determined that gender discrimination was made in proverbs and idioms of our society and negative judgments against women were high.Keywords
Proverb, İdiom, Gender, Women

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri