Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAMIN KIYISINDA BİR YAZARIN ÖYKÜLERİNDE İNTİHAR OLGUSU: L.N. ANDREYEV VE ÖZGÜR ÖLÜM
(SUICIDE PHENOMENON IN THE STORIES OF AN AUTHOR AT THE COASTAL OF LIFE: L.N. ANDREYEV AND FREE DEATH )

Author : Mehmet ÖZBERK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 135-145
41    23


Summary

Leonid Nikolayeviç Andreyev eserlerinde çizdiği karamsar tablo ve “Ölüm nedir?”, “Ne için yaşıyoruz?”, “Yaşamın amacı ne?” gibi insan varoluşunu irdeleyen ‘lanetli sorular’ ile devamlı yaşamın kıyısında gezinen aykırı bir yazardır. Zor şartlar altında geçen çocukluğundan ve gençliğinden kalan izler öykülerinde yansır. Kendisinin refah ve huzur dolu bir yaşamı olmadığı için karakterleri de bu durumdan fazlasıyla etkilenir. Andreyev’in neredeyse tüm eserlerinde ya metafor ya benzetme yoluyla ya da kendi soğuk yüzüyle ölümü görmek mümkündür. Ünlü Alman filozof Nietzsche’nin ‘özgür ölüm’ olarak betimlediği intihar deneyimini yaşamında üç kere geçirir. Ölüme çok yaklaştığı bu anlar, incelediğimiz öykülerin ana konusunu oluşturur. Bu çalışma, Leonid Andreyev’in öykülerinde intihar olgusunun yerini, felsefi boyutunu, bu olguyu nasıl incelediğini, karakterlerin psikolojik durumlarını ve kendi yaşamındaki izlerini açıklamaya çalışmaktadır.Keywords
Leonid Andreyev, İntihar Olgusu, Rus Öyküsü, XIX. Yüzyıl Rus Edebiyatı

Abstract

Via pessimistic pictures in his literary works and 'cursed questions' like "What is death?", "What are we living for?", and "What is the purpose of life?", Leonid Nikolayevich Andreyev is a contradictory writer who travels on the edge of constant life examining human existence. The traces of his childhood and youth passing under difficult conditions, are reflected in his stories. Since he does not have a well-being and peaceful life, his characters are also affected by this situation. In almost all literary works of Andreyev, it is possible to see ‘death’ either by metaphor or by analogy or by its own cold face. Three times in his life, the author tries to commit suicide, described as 'free death' (voluntary death) by the famous German philosopher Nietzsche. These moments when he is near death comprise the basic topic of the stories we examine. This current study tries to explain the place of suicide phenomenon in the stories of Leonid Andreyev in terms of how he examines this phenomenon, the philosophical dimension, psychological states of characters, and the traces in his life.Keywords
Leonid Andreyev, Suicide phenomenon, Russian story, Russian Literature 19th Century

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri