Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEL AFETLERİ HAKKINDA GENEL BİR DERLEME
(A SURVEY ABOUT FLOOD DISASTERS )

Author : İbrahim Halil ÇELİK   - Ercüment ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1078-1086
86    177


Summary

Bu çalışmadaki temel amaç, dünya genelinde yaşanan sel afetleri ve meydana getirdiği yıkıcı sonuçlar ile ilgili genel bir literatür taraması yaparak bir derleme hazırlamaktır. Çok sayıda yayın incelenerek hazırlanan bu çalışmada genel olarak afet, sel ve sel türleri, risk kavramı ve sel riski ele alınarak gerekli tanımlamalar yapılmış ve bu konulardaki yapılan çalışmalar derlenerek bir araya getirilmiştir. Bu bağlamda, dünya genelinde çok sık rastlanan, can ve mal kayıplarına yol açan doğa kaynaklı afet türlerinden olan sel felaketinin meydana getirdiği sosyal, ekonomik ve diğer etkiler bakımından da literatür bilgisi taranmıştır. Son olarak, bu konuda yapılacak olan bilimsel çalışmalara bir ön hazırlık çalışması olması amaç edinilmiştir.Keywords
Afet, Sel, Sel Riski

Abstract

The main purpose of this study is to prepare a review by conducting a general literature review on flood disasters and its devastating consequences. In this study, which was prepared by examining a large number of publications, necessary definitions were made by considering disaster, flood and flood types, risk concept and flood risk, and studies on these subjects were compiled and gathered. In this context, literature information has been scanned in terms of social, economic and other effects caused by the flood disaster, which is one of the natural disasters that are common in the world and cause loss of life and property. Finally, it is aimed to be a preliminary study for scientific studies on this subject.Keywords
Disaster, Flood, Flood Risc

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri