Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KALKOLİTİK ÇAĞ’DA ORTA KIZILIRMAK HAVZASI
(MIDDLE KIZILIRMAK BASIN IN CHALCOLITHIC AGE )

Author : Veli ÜNSAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 306-318
34    18


Summary

Tarih boyunca insanlar bir yeri ya da bir bölgeyi yerleşme yeri olarak seçerken o yerin birçok özelliğini göz önünde bulundurmuşlardır. Orta Kızılırmak Havzası’nın en eski çağlardan itibaren gerek su kaynakları açısından zengin olması, gerekse jeopolitik ve stratejik özelliklerinin uygunluğu, bu coğrafyanın binlerce yıldır insan topluluklarının mekânı olmasına sebep olmuştur. Coğrafi konum itibariyle Orta Kızılırmak Havzası, Anadolu’nun orta bölgesi durumundadır. Bu coğrafi konum bu alana, Anadolu’nun doğu-batı ve kuzey-güneyi arasındaki kültür akışı görevini yükler. Bu nedenle bu bölge, tarih öncesi çağların en başından itibaren, pek çok kültürün hem uğrak yeri hem de kavşak noktası olmuştur. Bu alan tarih öncesi çağların en başından itibaren yerleşme görmüş, özellikle MÖ. 4. bin yılda Kalkolitik Çağ’dan itibaren ise çok yoğun bir seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca Kalkolitik Çağ’ın Anadolu’da şehirleşmenin ortaya çıkması açısından bir başlangıç olarak kabul edilmesi bu çalışmanın önemini artırır. Bu çalışma bölgenin bu dönemine ışık tutacağı gibi, Kalkolitik Çağda yerleşmelerin nerelerde yoğunlaştığı konusundaki sorulara da cevap verecektir. Ayrıca bölgede yer alan bu döneme ait birçok kültür varlığının bilim dünyasınca tanınmasına da katkı sağlayacaktır.Keywords
Orta Kızılırmak Havzası, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kalkolitik Çağ

Abstract

Throughout history, when selecting a place or a region as a location of settlement, the people have taken many features of the location into account. Because the Middle Kizilirmak Basin has been rich in water resources since the earliest times and its geopolitical and strategic features have been suitable for settlement, this geography has been the site of human communities for thousands of years.In terms of geographical location, the Mıddle Kizilirmak Basin are in the middle of Anatolia. Because of its geographical location, this region is responsible for the flow of culture between east and west, and north and south of Anatolia. In this region settlement movements had started beginning of the prehistoric era in Chalcolithic Age especially in the 4th millennium BC, reached a very intense level. Furthermore, the acceptance of the Chalcolithic age as a prelude to the emergence of urbanization in Anatolia increases the importance of this study. This study not only will shed light on the history of the that period in the region but also it will reveal how and where the settlement activities were intensified in Chalcolithic ages. It will also contribute to the recognition of many cultural beings of prehistoric ages in the region by the scientific world.Keywords
Middle Kizilirmak Basin, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, The Chalcolithic Age

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri