Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI OKUMA ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS' VIEWS OF CREATIVE READING ACTIVITIES )

Author : Nurcan GÜRER   - Hüseyin KIRAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 629-636
88    32


Summary

Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıfta Türkçe derslerinde yaratıcı okuma etkinlikleri uygulanan öğrencilerin uygulama sonunda bu etkinlikler ile ilgili neler düşündükleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerle yapılan yüz yüze bireysel görüşmeler sonucunda toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda belirlenen 4 temadan birincisi olan "Sürece ilişkin görüşler" temasında yaratıcı okuma etkinlikleri öğrenciler tarafından farklı, eğlenceli ve merak uyandırıcı bulunmuştur. İkinci tema “Metinlere ilişkin görüşler” temasıdır. Bu temada öğrenciler yaratıcı okuma yöntemi ile okudukları metinleri daha iyi anladıklarını ve okuma isteklerinin arttığını belirtmişlerdir. “Yöntem ve tekniklere ilişkin görüşler” olarak belirlenen üçüncü temada, Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı okuma tekniklerinin başta zor geldiğini ancak farklı olmasından dolayı daha çok akılda kaldığını ifade etmişlerdir. Son tema olan “Yaratıcı okumaya ilişkin görüşler” temasında, yaratıcı okuma etkinlikleri ile yapılan derslerle daha önce yaptıkları okuma çalışmalarını karşılaştıran öğrencilerin neredeyse tamamı yaratıcı okuma çalışmaları sırasında eğlendiklerini ve her zaman bu uygulamaları yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerden birçoğu yaratıcı okuma çalışmaları sayesinde okumayı sevmeye başladıklarını ifade etmişlerdir.Keywords
Okuma, Yaratıcılık, Yaratıcı Okuma

Abstract

This study aims to reveal students’ views of creative reading activities applied in the 4th grade Turkish lessons in primary schools. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. The data collected through face-to-face individual interviews with students were analyzed via content analysis. The analysis revealed four themes as "Views about the process", “Opinions on Texts”, “Opinions about methods and techniques” and “Opinions on creative reading”. In the theme of "Views about the process" creative reading activities were found unusual, entertaining, and intriguing by the students. In the second “Opinions on Texts” theme, students stated that they understood the texts better which they read via the creative reading method and their willingness to reading increased. In the third theme, which was determined as “Opinions about methods and techniques”, the students stated that creative reading techniques applied in Turkish lessons were difficult at first but as they were unusual, they were more memorable. In the last theme, “Opinions on creative reading”, almost all of the students who compared their previous reading activities with creative reading activities stated that they had fun during creative reading activities and they were always eager to perform these practices. As a result, most of the students who participated in this study expressed that they started to like reading thanks to applied creative reading practices.Keywords
Reading, Creativity, Creative Reading

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri