Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MİLLÎ DAVASININ MEŞRUİYETİNİ ANLAYAN VE ANLATAN BİR GENERAL; CHARLES TOWNSHEND
(TÜRK MİLLÎ DAVASININ MEŞRUİYETİNİ ANLAYAN VE ANLATAN BİR GENERAL; CHARLES TOWNSHEND )

Author : Yaşar ÖZÜÇETİN   - Hanifi KAYA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 276-284
47    33


Summary

20. yüzyılda İngiltere’nin Akdeniz’deki menfaatlerine petrol de dâhil olmuş, bu konuda her türlü tehdidin bertaraf edilmesi yönündeki kararlılık, İngiliz diplomasisinin esasını oluşturmuş, General Townshend, Birinci Dünya Savaşı’nda emrine 6. Hint Tümeni verilerek 1915 yılı başlarında Irak Cephesi’nde görevlendirilmiştir. Halil (Kut) Paşa tarafından Kût-ül Amare’de kuşatılan General Townshend ve birlikleri, 29 Nisan 1916’da çözüm yolunu teslim olmakta bulmuşlardır. İshak Bey’in refakatiyle General Townshend, 3 Mayıs 1916’da vapurla Bağdat’a yola çıkmış, diğer generaller ise 4-5 Mayıs 1916’ da bir kısım subaylarla beraber Bağdat’a sevk edilmiştir. İngiliz ve Hintli esirler daha sonra Anadolu’da çeşitli kamplara yerleştirilmiştir. General Townshend’ın ve beraberindeki grubun İstanbul yolculuğu, 12 Mayıs 1916 günü başlayıp, 3 Haziran 1916’da sona ermiştir. General Townshend’ın esaret hayatı Heybeliada ve Büyükada’da geçmiş, esareti boyunca kendisine her türlü kolaylık gösterilmiştir. O, esir değil adeta bir misafir olarak görülmüştür. General Townshend, esaretini geçirdiği 29 Nisan 19016’dan 20 Ekim 1918’e kadar zaman diliminde Türkleri tanımış, Türkler arasında da kendi öz yapısına uygun intiba ve etki bırakmıştır. Türklerin memnun edici yaklaşımlarına, kendisi ve İngiliz askerlerinin esaret hayatlarının nihayetlenmesi için şükran ifadesi olarak arabuluculuk görevi üslenmiştir. General Townshend, ülkesine dönüşü sonrası İngiliz diplomasisini eleştirmiş hükûmet ile ayrı düşmüş, askerlik kariyeri sona ermiştir. İngiltere Parlamentosu’na da girmiş olan General Townshend, Türklerin meşru haklarını Avrupa’da dile getiren nadir politik şahsiyetlerden biri olmuştur. General Townshend, milletvekili sıfatıyla Anadolu’ya özel bir seyahat geçekleştirmiş, Türklerle olan yakınlığından istifade ederek, barışa giden yolu kısmen de olsa aralamıştır. O, Türklerin mücadelesinin meşruluğunu ve Türklerin kararlılıklarını takdir etmiş, 1921 yılı ile birlikte yaşanan ve görülen muhtelif gelişmelerle birlikte İngiltere’nin Türkiye lehine yumuşamasının yolu açılmıştır. Çalışmanın amacı, Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde Türklere karşı acımasızca mücadele eden ve Türklere esir düşen General Townshend’ın Türk millî davasının meşruiyetini anlaması ve anlatması, içinde bulunulan devre göz önünde bulundurularak ele alınmış, telif ve tetkik eserlerden de istifade edilmiştir.Keywords
İngiliz Stratejisi, General Townshend, Irak Cephesi, Kûtü’l-Amâre, Millî Mücadele.

Abstract

In the 20th Centry Britian had ınterest ın the Mediterranean region, especially in petrol sector. Britain pursued this ıntererst with great concern and ignored any threat that came by with it. In early of 1915, General Townshend was tasked as head officer ın Irak region. With ınstructıons from Halil (Kut) Paşa; General Townshend and his men, accompanied by İshak Bey, travelled to Bagdhad by boat in 3rd may 1916; later followed by the other Generals on 4-5th may 1916;While English soldiers and their fellow ındian prisoners were placed ın defferent camps across Anadolu region. General Townshend started his Journey from İstanbul on 12th may 1916 and reached his destination on 3rd of June 1916. During his Journey he was treated as a guest and not as a prisoner. General Townshend, while he was in captıvıty in a period of two and half years familiarized hımself with the Turkısh people and culture and got close to it;the way he was treated left him pleased and happy, and when he finally went back to Britian he was vocal about Britian diplomacy with the outside World and eventually he resigned as a General. After his retirement he became a member of parliament ın his country and he made Turkey to be known both ın Britian and in Europe. Later as an mp, he travelled to Turkey as a Tourist and he made ıt known how he was close to Turkish culturer ın his vısıt as he searched for a way to end Britian-Turkey hostility. In this work and summery; The aim is to Show and highlight; the life of a General who came as an enemy and returned as an ally and a friend to Turkey and Turkısh people.Keywords
British Strategy, General Townshend, Iraqi Front, Kûtü'l-Amara, National Struggle.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri