Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARIMSAL PAZARLAMA VE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN TARIMSAL PAZARLAMADAKİ YERİ
(AGRICULTURAL MARKETING AND PLACE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN AGRICULTURAL MARKETING )

Author : SAVAŞ YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 879-893
54    79


Summary

Tarımsal ürünlerin nihai tüketiciye doğrudan herhangi bir aracı olmaksızın üreticinin kendisi tarafından ulaştırılabileceği gibi çeşitli aracılar vasıtasıyla da ulaştırılabilmektedir. Tarımsal pazarlamada var olan aracılar genel olarak kamu kurumları, özel sektör, tüccarlar, toptancı halleri, toplayıcı ve toptancıların yanı sıra tarımsal kooperatiflerden oluşmaktadır. Asıl faaliyet alanı farklı olan tarımsal kooperatiflerin amaçları arasında üyelerin ürettikleri ürünleri pazarlama faaliyet yer alabilmektedir. Ancak tarımsal kooperatifler arasında asıl faaliyet alanı tarımsal ürünlerin pazarlanması olan iki tarımsal kooperatif bulunmaktadır. Bunlar, Tarımsal Satış Kooperatif ve Birlikleri ve Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleridir. Literatür taramasına dayanan çalışmada bu iki kooperatifin tarımsal pazarlamadaki yer değerlendirilmiştir.

Tarımsal üreticilerin pazarda tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri problemlerin aşılmasında önemli rol oynayan Tarımsal Satış Kooperatif ve Birlikleri ve Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri üyelerinin ürettikleri tarımsal ürünlerin pazarlanmasında aracı rolünü üstlenmektedir. Ayrıca her iki kooperatif, pazarlamanın temel ve yardımcı faaliyetlerini üyeleri adına yürüterek gerek üretici, gerek tüketici, gerekse ülke ekonomisi açısından gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.Keywords
Tarımsal Pazarlama, Tarımsal Kooperatifler, Tarımsal Pazarlama Aracıları

Abstract

The agricultural products can be delivered to the end consumer directly by the producer without any intermediary or by various intermediaries. The intermediaries that exist in agricultural marketing generally consist of public institutions, private sector, traders, wholesalers, collectors and wholesalers and agricultural cooperatives as well. Among the aims of agricultural cooperatives, whose main field of activity is different, there can be marketing activities of the products produced by the members. However, there are two agricultural cooperatives whose main field of activity is the marketing of agricultural products. These are Agricultural Sales Cooperatives and Associations and Fresh Vegetable and Fruit Marketing Cooperatives. In the study based on the literature review, the place of these two cooperatives in agricultural marketing was evaluated.

Agricultural Sales Cooperatives and Unions and Fresh Fruits and Vegetables Marketing Cooperatives play an important role in overcoming the problems that agricultural producers cannot overcome by themselves in the market. In addition, both cooperatives contribute to the realization of marketing in terms of both the producer, the consumer and the national economy by carrying out the basic and auxiliary activities on behalf of their members.Keywords
Agricultural Marketing, Agricultural Cooperatives, Agricultural Marketing Intermediaries

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri