Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜLÜSLÜ DİLBİLİMCİ İBN SÎDE VE MEŞHUR SÖZLÜĞÜ EL-MUHKEM VE’L-MUHÎTU’L-A’ZAM
(ANDALUSIAN LINGUIST IBN SIDAH AND HIS FAMOUS DICTIONARY AL-MUHKAM WA’L-MUHÎT AL-A‘ZAM )

Author : Ceyhun ÜNLÜER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 182-192
34    31


Summary

İbn Sîde, Endülüs’ün en çalkantılı dönemlerinden biri olan Mulûku’t-Tavâif döneminde, Arap Dili ve Edebiyatı ve sözlükçülük alanlarında kendini yetiştirmiş en önemli dilbilimcilerden biridir. Müellifin yaşadığı dönemde Endülüs siyasi açıdan çok karışık olsa da, kültürel alanlarda emirlerin teşvik ve himayeleri sayesinde gelişmeye devam etmiştir. Kaynaklarda sadece adını bildiğimiz dil ve edebiyatla ilgili eserlerinin yanı sıra asıl şöhretini günümüze ulaşan el-Muhassas ve el-Muhkem ve’l-muhîtu’l-a’zam adlı ansiklopedik tarzdaki iki sözlüğüyle elde etmiştir. el-Muhkem, “el-‘Ayn” ekolünün prensipleri ve temel esaslarıyla Endülüs’te yazılmış en son ve en donanımlı sözlük kabul edilir. Zengin dil malzemesi ve lafızların anlamlarını açıklamada düzenli ve ilmi metoduyla diğer sözlükleri geride bırakan el-Muhkem, h. V. Asırda Endülüs’teki sözlük çalışmalarında katedilen büyük gelişmeyi göstermesi açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir.Keywords
Arap Dili ve Edebiyatı, Endülüs, İbn Sîde, Lügat, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-A’zam

Abstract

Ibn Sidah is one of the most prominent linguists who trained himself in the fields of Arabic Language and Literature and lexicography during Mulûq al-Tawâif, one of the most turbulent periods of Andalus. Although Andalus was very complicated politically during the period of the author's life, it continued to develop in the cultural spheres thanks to the encouragement and protection of the rulers (emirs). In addition to the works about language and literature which we know only their names in the sources, he achieved his fame with his two encyclopedic dictionaries, al-Mukhassas and al-Muhkam. al-Muhkam, is accepted as the latest and most equipped dictionary written in Andalus with the basic principles of al-Ayn school. al-Muhkam, which left behind other dictionaries with its rich language materials as well as regular and scientific method in explaining the meaning of the words, is an important example in terms of showing the great progress made in the dictionary studies in Andalusia in the 5th year of Hijra.Keywords
Arabic Language and Literature, Andalus, Ibn Sidah, Dictionary, al-Muhkam wa’l-Muhît al-A‘zam

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri