Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ASKERİ GÜÇ VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM
(MILITARY POWER AND TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION )

Author : Ercan KARAKOÇ   - Bahadır YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 229-241
35    34


Summary

Askeri güç, devletlerin güvenliği ve bekasıyla ilgilidir. Temel görevi ulusal çıkarlar doğrultusunda caydırıcılık sağlamak, kriz ve savaşta arzu edilen duruma ulaşmayı sağlamaktır. Askeri güç; kara, deniz ve hava gücü olmak üzere üç temel alt güçten oluşur. Alt güçler teknolojinin gelişimine paralel olarak gelişmiş ve dönüşmüştür. Kısa dönemlerde, konjonktüre bağlı olarak, dönüşüm tehdit bazlıdır. Ancak, yüzyıllık süreçler ele alındığında değişenin teknoloji olduğu, teknolojiye bağlı olarak başta silah sistem ve araçları olmak üzere değişim ve dönüşüm yaşandığı söylenebilir. Bu dönüşüm zihinsel (vizyon, konsept, doktrin), teşkilat, silah sistemleri, teçhizat ve eğitimde bir değişime sebep olur. Bilgisayarların ortaya çıkmasıyla başlayan bilişim çağı, teknolojinin ivmelendiğini bir dönemdir. Teknolojik gelişim doğal olarak askeri gücün değişimini beraberinde getirmiştir. Bu makalede askeri güç ve askeri gücün dönüşümünde teknolojinin oynadığı başat rol ortaya konulmuş, teknolojinin askeri güce etkisi ele alınmıştır.Keywords
Askeri Güç, Dönüşüm, Teknoloji, Askeri Teknoloji, Silah Sistemleri

Abstract

Military power is related to the security and survival of the countries. The principal duty of the military is to ensure deterrence in line with national interests and to attain the desired situation at crisis and war. Military power consists of three basic subordinate forces: land, navy and air forces. Subordinate forces have developed and transformed along with the advance of technology. In the short run, the transformation is based on threats, depending on the circumstances. However, when the century-long periods are considered, it can be said that it is the technology that changes and transformation takes place particularly in arms systems and equipment because of changing technology. This transformation causes change in mental approach (vision, concept, and doctrine), organization, arms systems, equipment and education. With the start of the information age by the emergence of computers, technological development has accelerated and this, as a matter of course, has brought along further and faster change in the military power. Hence, this article evaluates the influence of technology on the military power and studies the military power and the principal role of technology in the transformation of the military power.Keywords
Military Power, Transformation, Technology, Military Technology, Arms Systems

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri