Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POPULATION GEOGRAPHY OF ETİMESGUT DISTRICT (ANKARA)
(ETİMESGUT İLÇESİNİN (ANKARA) NÜFUS COĞRAFYASI )

Author : MEHMET EMİN YAKUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 319-336
41    35


Summary

Etimesgut, İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü’nde Ankara İline bağlı bir yerleşme olarak kurulmuş ve büyümüştür. Şehrin tarihi nüvesi Ankara Çayı’nın oluşturduğu alüvyal ovanın kuzey ve güneyindeki sekiler üzerinde gelişme göstermiştir. Etimesgut, cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara şehrine 20 km. mesafede bir numune (örnek) köy olarak kurulmuştur. Bulgaristan’dan gelen 50 hane nüfus Ahi Mesut tren istasyonu çevresinde inşa edilen bahçeli konutlara yerleştirilmiştir. 1990 yılına kadar Ankara’nın banliyösü olarak gelişen Etimesgut, Son 20 yılda Ankara şehriyle bütünleştiğinden Ankara Büyükşehir yerleşmesinin önemli bir parçası olmuştur. Etimesgut, 1928-1960 yılları arasında köy ve kasaba özelliklerini taşımıştır. 1960 yılından sonra birçok resmi kuruma ait lojmanlar inşa edilmiştir. 2000 yılından sonra ise, modern ve planlı yapılaşma alanı olmuştur. 2019 yılı itibariyle 587.052 kişilik nüfusuyla Ankara’nın en hızlı büyüyen ve gelişen ilçelerinden biridir.Keywords
Ankara, Etimesgut, Eryaman, Örnek Köy, Nüfus Coğrafyası

Abstract

Etimesgut was established and grown as a settlement in Ankara Province in the Upper Sakarya Section of the Central Anatolia Region. The historical core of the city has developed over the benches in the north and south of the alluvial plain formed by Ankara Stream. Etimesgut was established as a sample village in the first years of the republic, 20 km from Ankara. The 50 households coming from Bulgaria are placed in residences with gardens built around the Ahi Mesut train station. Developed as a suburb of Ankara until 1990, Etimesgut has been an important part of Ankara Metropolitan settlement since it has been integrated with the city of Ankara in the last 20 years. Etimesgut had the characteristics of village and town between 1928-1960. After 1960, housing for many official institutions was built. After 2000, it became a modern and planned construction area. As of 2019, it is one of the fastest growing and developing districts of Ankara with a population of 587,052 people.Keywords
Ankara, Etimesgut, Eryaman, Model Villiage, Population Geography.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri