Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ DÖNEMİNDE DÖRT HAFTALIK ONLİNE BİLİNÇLİ FARKINDALIK YOGA UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECTIVENESS OF A FOUR-WEEK ONLINE MINDFULNESS YOGA PRACTICE ON PSYCHOLOGICAL HEALTH OF UNDERGRADUATE STUDENTS DURING THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC )

Author : Navid R. HOSSEINZADEH ASL  - Rezvan EMAMVIRDI - Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU - Kübra DÖLEK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1064-1069
164    220


Summary

Aralık 2019'dan beri Çin’de ortaya çıkan ve akut solunum yolu hastalıkları kümesi olarak tanımlanan Yeni Tip Koronavirüs 2019 (COVID-19) hastalığı dünyada COVID-19 krizinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. COVID-19 krizinden oldukça etkilenen gruplardan birisi olan üniversite öğrencileri ağır psikolojik baskı hissetmektedirler. Bu araştırmanın amacı, COVID-19 kriz döneminde dört haftalık online bilinçli farkındalık yoga uygulamasını üniversite öğrencilerine uygulayıp, uygulamanın etkisini ölçmektir. Araştırma grubunu 14 üniversite lisans öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği-21 (DASÖ-21) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, öntest, sontest ve izleme test puan değerlerini karşılaştırmak için tek yönlü tekrarlı ölçümlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların depresyon ve stres boyutlarına ilişkin sontest ve izleme testlerinin ortalama puanlarının öntest puanlarına kıyasla anlamlı olarak daha düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre, dört haftalık online bilinçli farkındalık yoga uygulamasının üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlığını iyi yönde etkileyebileceği ve bu etkinin en az bir ay sürebileceği söylenebilmektedir.Keywords
COVID-19, Bilinçli Farkındalık Yoga Uygulaması, Lisans Öğrencileri, Psikolojik Sağlık

Abstract

New Type Coronavirus 2019 (COVID-19) disease, which has been occurring in China since December 2019 and defined as a cluster of acute respiratory diseases, has led to the emergence of the COVID-19 crisis in the world. University students, as one of the groups greatly affected by the COVID-19 crisis, have felt intensive psychological distress. This study aimed to apply a four-week online mindfulness yoga practice to undergraduate students and to examine its effectiveness in improving the participants’ psychological health. The research group consisted of 14 undergraduate students. Personal information form and Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) were used as data collection tools. In the analysis of the data, one-way repeated measurement ANOVA was used to compare pretest, posttest, and follow-up test scores. According to the results, the participants’ mean depression and stress scores of both posttest and follow-up tests were significantly lower than the pretest. Therefore, it can be concluded that the four-week online mindfulness yoga practice can be effective in improving the psychological health of university students, and this may last at least one month.Keywords
COVID-19, Mindfulness Yoga Practice, Undergraduate Students, Psychological Health

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri