Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTİK SPOR PANKREASIN KURALLARI VE TEKNİKLERİ
(RULES AND TECHNIQUES OF ANTIQUE SPORTS PANCREAS )

Author : Lale ARAS  - Osman İMAMOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 366-376
30    37


Summary

Bu çalışmanın amacı Antik Yunan dövüşü Pankrasyon (pankreas) sporundaki teknik ve kurallarının araştırılmasıdır. Kaynaklarda tarihte güreş ve boks tekniklerinin kullanıldığı bir kombinasyon olan pankrasyon, "Pammachion" (tüm gücün sahibi kişi) adıyla da anılmakta idi. Her ne kadar pankrasyon antik sporlar içerisinde yer alsa da birçok modern sporun doğuşuna neden olmuştur. Bunlar karma dövüş sanatları, kickboks, Jiu jitsu, judo, karate, kung-fu, tekvando, aikido, tai-çhi çhuan silahsız Çin dövüş biçimleri ve Japonya kökenli kendo (eskrim), kyudo (okçuluk) ve ninutju gibi sporlardır. Bu sporlar genel olarak “savaş sanatları” veya “dövüş sporları” olarak adlandırılmaktadır. Pankrasyon daha önce de belirtildiği gibi antik boks ve güreşten bazı teknikleri içermektedir. Ayrıca tekme ve karate sporuna benzeyen farklı teknikler de bu dövüşte yer almaktadır. Pankreas yapan bazı sporcular dövüş sporunda kendi benimsedikleri dövüş stillerini geliştirmişlerdir. Bu dövüşte Antik bokstaki yumruk vurmalar ve güreşteki atma ve kavramalar mevcuttur. Eski Yunan kültüründe pankrasyonun iki versiyonu vardır: Ano pankrasyon (ayakta durmak zorunda kalındığında bu dövüş kick boksa ve Muay Thai sporlarına benzemektedir) ve Kato pankrasyonu (dövüş yerde devam etmek zorunda kaldığında güreşe benzemektedir). Birincisi eğitimlerde kullanılırken diğeri güncel olarak gerçek olaylarda kullanılan bir yöntemdir. Sonuç: Tüm güçlerin kullanılmasına antik boks ve güreş gibi iki farklı spor dallarından alınan karma bir biçimde oluşturulan teknikler yardım etmektedir. Pankrasyondaki tekniklerin iki farklı dövüş sporundan kombine edilmesi, bu spora daha fazla hareket alanı ve özgürlüğü sağladığından onu tek başına güreş veya boksa göre, güçlü zengin ve ilgi çekici kılmaktadır ve fakat aynı nedenle yaralanma, bilinci kaybetme ve hatta ölme gibi risklerin de bu dövüşte daha çok olduğu düşünülebilir. Antik boks ve güreş günümüzdeki boks ve güreşten daha şiddetlidir ve antik bir dövüş sanatı olan pankrasyonda bu ikisinin teknikleriyle birlikte karate gibi farklı doğu sporlarından vuruşlar da görülebilir.Keywords
Dövüş sanatı, Antik Spor, Pankreas, Antik Yunan Dövüş Sporunda Teknik

Abstract

The aim of this study is to investigate the techniques and rules of the Ancient Greek Fighting Pancreas. Pancration, a combination in which wrestling and boxing techniques were used in history, was also known as "Pammachion" (the person with all power). Although pancration is among the ancient sports, it has caused the birth of many modern sports. These are mixed martial arts, kickboxing, Jiu jitsu, judo, karate, kung-fu, taekwondo, aikido, tai-chi chuan unarmed Chinese fighting forms, and sports such as kendo (fencing), kyudo (archery) and ninutju of Japan origin. These sports are commonly referred to as "martial arts" or "combat sports". Pancration includes some techniques from ancient boxing and wrestling as mentioned before. In addition, different techniques similar to kicking and karate are also involved in this fight. Some athletes who make pancreas have developed their own fighting styles in combat sports. This fight includes punches in Ancient boxing and throwing and grips in wrestling. There are two versions of pancration in ancient Greek culture: Ano pancration (this fight is similar to kickbox and Muay Thai sports when it has to stand) and Kato pancration (similar to wrestling when the fight has to continue on the ground). While the first is used in training, the other is a method currently used in real events. Conclusion: Combined techniques from two different sports such as ancient boxing and wrestling help to use all the powers. The combination of techniques in the pancreation from two different combat sports provides this sport with greater range of movement and freedom, making it powerful and diverse in terms of wrestling or box alone. but for the same reason, it can be thought that the risks such as injury, losing consciousness and even dying are higher in this fight. Ancient boxing and wrestling are more intense than today's boxing and wrestling, and there are also strokes from different eastern sports, such as karate, with the techniques of both, in an ancient martial art pancration.Keywords
Martial art, Ancient Sports, Pancreas, Technique in Ancient Greek Combat Sports

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri