Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TANTRİK TÜRK BUDİZMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
( RESEARCHES ON TANTRIC TURKISH BUDDHISM )

Author : Hasan İSİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 111-124
34    37


Summary

Tantrik Türk Budizmi, Uygurların Yuan Hanedanlığı içerisinde yaşadıkları dinî etkileşimin ürünü olarak Tibet Budizmine dayalı gelişen bir inanç sistemidir. 13–14. yüzyıla denk gelen Tantrik Türk Budizmi, genellikle blok baskı tekniği ve el yazması şeklinde oluşturulmuş, ağırlıklı olarak Tibetçe ve Çinceden çevirilerin yapıldığı dinî bir edebiyattır. Bu çalışmada, öncelikle Tantrik Türk Budizmi hakkında kısaca bilgiler verilip devamında kronolojik olarak Tantrik Türk Budizmi üzerine yapılan araştırmalar gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Tantrik Türk Budizmi üzerine tespit edilen çalışma sayısı kitap, kitap tanıtımı, makale, yüksek lisans ve doktora tezi şeklinde olup toplam 55 çalışmayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışmalar, kronolojik olarak sıralanıp bu eserlerin Tantrik Türk Budizmi açısından sahip olduğu önem gösterilmeye çalışılmıştır.Keywords
Uygurlar, Türk Budizmi, Tibet Budizmi, Tantrik Türk Budizmi.

Abstract

Tantric Turkish Buddhism is a belief system based on Tibetan Buddhism as a product of the religious interaction that the Uyghurs experienced in the Yuan Dynasty. Tantric Turkish Buddhism, which dates back to the 13th and 14th centuries, is a religious literature that is generally formed in the form of blockprinting and manuscript, with translations mainly from Tibetan and Chinese. In this study, firstly, brief information about Tantric Turkish Buddhism is given and then the researches on Tantric Turkish Buddhism are tried to be shown chronologically. In this study, the number of studies determined on Tantric Turkish Buddhism is in the form of books, book reviews, articles, master's and doctoral thesis and includes a total of 55 studies.  These studies are listed chronologically and the importance of these works in terms of Tantric Turkish Buddhism is tried to be shown.Keywords
Uyghurs, Turkish Buddhism, Tibetan Buddhism, Tantric Turkish Buddhism.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri