Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2019 YEREL SEÇİMLERİNDE “RIZANIN İMALATI” ARACI OLARAK HABER: YAZILI BASINDA HAKİKATİN SİYASİ DÖNÜŞÜMÜ
(NEWS AS A "MANUFACTURING OF CONSENT" IN THE 2019 LOCAL ELECTIONS: POLITICAL TRANSFORMATION OF THE TRUTH IN THE PRESS )

Author : Şükran PAKKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 841-857
75    72


Summary

İstanbul’da 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen, ancak Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 6 Mayıs’ta iptal edilen ve 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türk siyasi tarihi için olduğu kadar, medyanın bu süreçte alınan kararlarda oynadığı rol açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın bulguları, Türkiye’de bazı medya organlarının “siyasi partilerin gayri resmi yayın organları” haline dönüştüğünün kanıtını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; “hile karıştığı” iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin iptalini isteyen AK Parti ile “kazanılmış haklarının geri alınmaya çalıştığı” savından hareket eden CHP arasında yaşanan siyasi krizde medyanın oynadığı rol ve etkisi ölçülmektedir. Söylem analizi ile; siyasi parti bağımlılığının haberleri nasıl şekillendirdiği belirlenmiş, Chomsky’nin “Rızanın imalatı” kuramından hareketle ise haberin; okurun, bir kanaate ikna edilmesi amacıyla, nasıl manipülasyon aracı haline getirildiği ortaya konmuştur. Buradaki “rıza”; seçimlerin akıbetine yönelik alınacak karar sürecinde kamuoyu baskısının yaratılmasıdır. “İmalat” ise bu rıza oluşumunu sağlamak amacıyla medyanın elindeki en büyük koz olan haberin, ideolojik amaca uygun üretimidir. Bu amaçla Cumhuriyet, Sabah, Sözcü ve Yeni Şafak gazeteleri, 1 Nisan 2019 ile 7 Mayıs 2019 tarihleri arasında yayınladıkları Ekrem İmamoğlu adı geçen toplam 193 ayrı haber ile analize tabii tutulmuştur.Keywords
Seçim, Haber, Gazetecilik, Rızanın İmalatı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Seçimleri

Abstract

Istanbul Metropolitan Municipality Election -held in Istanbul on March 31, canceled on May 6 by Supreme Election Council’s decision, repeated on June 23- has a critical importance for the Turkish political history as well as the role of the media in the decisions taken in this process. The findings of this study show us, some types of media in Turkey are transforming "the unofficial broadcast tools of political parties". In this study the role and impact of the media in the political crisis between the Justice and Development Party (AKP), request the cancellation of the elections in Istanbul Metropolitan Municipality with the claim of “getting involved in cheating” and the Republican People’s Party (CHP) acting from the argument “the acquired rights are trying to be taken back” is measured. With discourse analysis, how political party addiction shaped the news has been determined, and also how the reader was turned into a tool of manipulation to convince a wing based on Chomsky's "manufacturing consent theory”. "Consent" here; public pressure is created in the decision to be taken for the fate of the elections, “Manufacturing” is the production of the news, which is the greatest asset of the media, in accordance with the ideological purpose of obtaining this consent. For this reason, the newspapers; Cumhuriyet, Sabah, Sözcü and Yeni Şafak were analyzed with a total of 193 news, which were published between April 1, 2019 and May 7, 2019.Keywords
Election, News, Journalism, Manufacturing Consent, Ekrem Imamoglu, Istanbul Elections

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri