Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DE DAĞILIŞ SEYRİNİN MEKÂNSAL ANALİZİ (MART-HAZİRAN 2020)
(ANALYSIS OF SPATIAL DISTRIBUTION IN TURKEY'S PROGRESS COVID 19 PANDEMIC (MARCH-JUNE 2020) )

Author : Barış Taş   - Melik Veysel YÜREKLİ - Çağla KIRIKOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 294-305
36    35


Summary

2020 yılı ile birlikte tüm dünyayı etkisine alacak bir virüs salgını da başladı. Çin’in Vuhan kentine 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan bir virüs türü, çok kısa sürede tüm dünyayı etkileyecek bir pandemi salgınına dönüştü. SARS ve MERS gibi pek çok ülkeye yayılan bir virüs türü olan koronavirüs, mutasyon geçirerek yeni tip bir virüse dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Covid-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs, başta tıp dünyası olmak üzere tüm bilim alanları tarafından çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı. Türkiye’de doğal olarak bu salgın pandemisinden etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Araştırmada virüs salgınının Türkiye genelinde nerede, ne düzeyde, neden ve nasıl yayılıp geliştiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Türkiye’de her bölge veya il, Covid-19 salgınından aynı düzeyde etkilenmedi. Bu farklılığın nedenleri, coğrafi yaklaşımlar ile ortaya konulacaktır. Yapılan literatür araştırmalarında, belirtilen konuları ele alan akademik çalışmalara rastlanmamıştır. Bu durum, araştırmanın özgünlüğüne katkı sağlayacaktır. Araştırmada temel olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Dünya Sağlık Örgütüyle de paylaşılan resmi veriler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli yazılı ve görsel medya kuruluşları tarafından internet ortamında paylaşılan bilgi ve verilere de müracaat edilmiştir. Toplanan veriler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla sayısal ortama aktarılmıştır. CBS yöntemleri yardımıyla virüs salgınının Türkiye’deki mekânsal dağılışı ortaya konulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki çeşitli analiz yöntemleri ile nüfus temelli olmak üzere Sağlık Bakanlığı istatistikleri ilişkilendirilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda virüs salgınının Türkiye genelinde oldukça hızlı yayılım gösterdiği görülmüştür. Sosyal ve ekonomik yaşamın, günümüz Türkiye ve dünyasında, her açıdan belirleyici niteliğini sürdüreceği, pek çok sosyal bilimci tarafından ileri sürülmektedir. Pandemi süreci devam ederken kaleme alınan bu araştırmanın, Türkiye’de acil durumlarda mekânsal planlama çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Covid19, Pandemi, Türkiye, Mekânsal dağılış, Coğrafya, Sağlık Coğrafyası

Abstract

With the year 2020, a virus epidemic started that will affect the whole world. A virus type that emerged in Wuhan, China in late 2019 has turned into a pandemic that will affect the world in a very short time. Coronavirus, a type of virus that spreads to many countries such as SARS and MERS, has been transformed into a new type of virus by mutation. The new type of coronavirus, called Covid 19 by the World Health Organization (WHO), has been extensively researched by all fields of science, especially the medical science. Naturally it took place among the countries affected by this pandemic outbreaks in Turkey. In the study where virus outbreaks in Turkey, at what level, why and how it was aimed to reveal that develops spread. Each region or province in Turkey, was not affected by the Covidien-19 at the same level outbreaks. The reasons for this difference will be revealed through geographical approaches. In the literature researches, academic studies addressing the mentioned topics were not found. This will contribute to the originality of the research. Mainly issued by the Republic of Turkey Ministry of Health and World Health Organization official with the shared data is used. In addition, information and data shared on the internet by various written and visual media institutions were also applied. The collected data were transferred to digital media with the help of Geographic Information Systems (GIS). Spatial distribution of virus outbreak in Turkey using GIS methods are disclosed. Various analysis methods in Geographic Information Systems and Ministry of Health statistics related to the population were associated and the results were analyzed. The analysis of the results in Turkey showed close pretty fast spreading virus outbreaks worldwide. Social and economic life in contemporary Turkey and the world, will continue its decisive nature from every angle, it is argued by many social scientists. This study continues the process of the pandemic, in case of emergency in Turkey is expected to contribute to spatial planning.Keywords
Covid 19, Pandemic, Turkey, Spatial distribution, Geography, Health Geography

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri