Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MACERA PARKLARININ TURİSTİK ÇEKİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING TOURISTIC ATTRACTION OF ADVENTURE PARKS )

Author : Hüseyin PAMUKÇU  - Tuğçe Hesna AFŞAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1087-1108
94    88


Summary

Macera turizmi, turistlerin açık hava aktiviteleri yapmalarına imkân veren bir turizm çeşididir. Son zamanlarda insanların iş mesuliyetlerinden bunalmış olması sebebiyle popüler olan bir turizm hizmetidir. Hızla akıp geçen zamanı eğlenceli etkinliklerle yakalayabilmek için çaba gösteren kişilere sunabileceğimiz en kıymetli hazine, kişilerin ruhuna hitap edecek ve onları dinlendirecek bir ortam hazırlamaktır. Bu çalışmada macera parklarının ve macera turizminde yer alabilecek çeşitli spor dallarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda macera parkı konusu ile ilgili yerli ve yabancı literatürde yer alan örnekler incelenmiştir. Dünyadaki macera parkları incelendiğinde Türkiye’nin henüz bu pazardan yeterince pay alamadığı ve belirli bir standardının olmadığı görülmektedir. Doğru bir planlama ile Türkiye’de macera parklarının geliştirilebileceği ve bölgesel turizm çekiciliğine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords
Macera Turizmi, Doğa Turizmi, Macera Parkları, Kastamonu Kanyonları, Turistik Çekicilikler.

Abstract

Adventure tourism is an alternative type of tourism for tourists to do outdoor activities. It has recently been a popular tourism service due to the recent people who are overwhelmed with their job responsibilities. The most precious treasure we can offer to those who strive to catch fast-flowing time with fun activities is to create an environment that will appeal to people’s soul and rest them. In this study, it is aimed to examine adventure parks and various sports branches that can take part in adventure tourism. In this context, examples in the domestic and foreign literature on the topic of adventure park were examined. When adventure parks in the world are examined, it is seen that Turkey has not had a certain standard and not been able to have enough share from that market yet. With proper planning, adventure parks in Turkey could be improved and some contributions could be made to regional tourism attraction.Keywords
Adventure Tourism, Nature Tourism, Adventure Parks, Kastamonu Canyons, Tourist Attractions

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri