Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLETİŞİMDE DİLİN İŞLEVSELLİĞİ
(LANGUAGE FUNCTIONALITY OF COMMUNICATION )

Author : Hüseyin DİKME  – İpek SUCU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1155-1164
97    96


Summary

Tarih boyunca insanlar arasındaki iletişimin en temel aracı hangi boyutta olursa olsun “dil”dir. Toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında iletişimin sorunsuz olabilmesi için dilin iyi bilinmesi ve imkânlarının iyi kullanılması gerekmektedir. Toplum yaşamının hemen her alanında olduğu gibi yönetim, toplu görüşme, pazarlık, reklam gibi akademik yaklaşımla ele alınan konularda da iletişim kurma, yani dili kullanarak doğruyu aktarma ve anlama önem taşır. İletişimin temel aracı olan dilin çeşitli türleri olduğu bilinir. Bunlardan konuşma dili, insanı diğer canlılardan ayırt eden en belirgin özellik olması nedeniyle, en eski iletişim aracıdır. Bu çalışmamızda iletişimde dilin fonksiyonları bahsettiğimiz bu çerçevede ele alınacaktır.Keywords
Dil, İletişim, Toplum

Abstract

Throughout history, the most basic means of communication between people is “language”, no matter what size. In order for the communication between the society and the individuals forming the society to be smooth, it is necessary to know the language well and make use of its opportunities. As with almost all areas of social life, it is important to communicate on issues related to an academic approach such as management, collective interview, bargaing, advertising, that is, communicating and understanding the truth using language. It is known that there are several types of language, the main means of communication. Speaking language is the oldest communication tool since it is the most distinctive feature that distinguishes man from other living things. In this article, it will be handled in this context, which we mentioned in communication.Keywords
Language,Communication,Society

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri