Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİ VE SOSYAL HİZMET
(COVID-19 PANDEMIC (CORONAVIRUS) AND SOCIAL WORK )

Author : Ömer Faruk Cantekin   - Fatma ARPACI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1138-1145
86    391


Summary

Tüm dünyayı ilgilendiren yeni tip koronavirüs pandemisi adeta yeni bir dünya düzeninin şekillenmesine neden olmuş ve toplumsal dinamizmi derinden etkilemiştir. Salgınla mücadele faaliyetlerinin temel amacı, salgının yayılım hızını mümkün olduğunca azaltmaktır. Bunu sağlamanın en etkili yolu, insanların dolaşımlarına çeşitli sınırlamalar getirmektir. Koronavirüs vakalarının ve pandeminin önüne geçilebilmesi için sosyal izolasyonun hayati önem taşıması insanların evlerinden çıkmamalarına sebep olmuştur. COVID-19 salgını ile birlikte bireylerin sosyal teması azaltması süreci başlamıştır. Sosyal temasın azaltılması sosyal izolasyon yaşanmasına ve bununla ilgili sorunlara neden olmaktadır. Sadece tıbbi değil, aynı zamanda ekonomik, ruhsal, kültürel ve sosyal kökenli sosyal rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır, çıkabilir, çıkacaktır. Artacak olan bu sosyal hastalıklar sosyal müdahale mesleğinin, yani sosyal hizmetin yeni sosyal terapi, sosyal rehabilitasyon ve sosyal bakım modelleri geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.Keywords
Covıd-19 Pandemisi, Sosyal Hizmet, Sosyal İzolasyon, Sosyal Temas

Abstract

The new type of coronavirus pandemic, which concerns the whole world, has caused a new world order to take shape and deeply affected social dynamism. The main purpose of the outbreak activities is to reduce the spread of the outbreak as much as possible. The most effective way to achieve this is to impose various restrictions on people's circulation. Social isolation is vital for preventing coronavirus cases and the pandemic, causing people not to leave their homes. With the COVID-19 outbreak, the process of reducing the social contact of individuals has started. Reducing social contact causes social isolation and related problems. Social diseases of not only medical but also economic, mental, cultural, and social origins have emerged, and may and will arise. These increasing social diseases require the social intervention profession, namely social work, to develop new models of social therapy, social rehabilitation, and social care.Keywords
Covid-19 Pandemic, Social Work, Social Isolation, Social Contact

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri