Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POLONYA POSTER OKULU EKOLÜNÜN GRAFİK TASARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI
(INTERPRETATION OF POLISH POSTER SCHOOL CULTURE IN TERMS OF GRAPHIC DESIGN TECHNIQUE )

Author : Engin UĞUR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1205-1213
38    143


Summary

Polonya Posterler Okulu olarak anılan akım, II. Dünya Savaşı'nın sonunda ortaya çıktı ve soğuk savaş döneminde doruğa ulaştı. Bu akım, 1950'ler ve 80'ler arasında zekice yaratılan eserlerin birikiminden oluşan bir fenomen olarak ta tanımlanabilir. Afiş tasarımında kendine has duyarlı üslubuyla Polonyalı sanatçılar, sosyal baskıcı dogmayla çelişen sanat eserleri ortaya koydular. Ağırlıklı olarak izleyiciyi ilgilendiren ve elinde tutan bir çalışma oluşturma niyeti ile araçlarına yaklaştılar. Polonya poster okulu akımı, grafik tasarımın tarihsel serüveninde, grafik tasarımın rönesansı olmuş ve ortaya koydukları çalışmalar, kalıcı ve önemli bir etki oluşturmuştur. Resmin estetik değerlerinin, yalın anlatımlara dönüştürüldüğü afiş tasarımlarının hala beğeniliyor olması bu ekolün grafik tasarım alanında özel bir yeri hak ettiğinin en önemli göstergesidir. Polonya’nın o yıllarda poster üretimi için gerekli ortam koşullarına sahip olmamasına karşın zirve yapması çok manidardır. Bu şaşırtıcı durum akademik açıdan analiz edilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Makalede; Polonya poster okulu ekolünün oluşumu, yapısı ve eserlerinin kendine has üslubu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak kategorik genellemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu kategorik sınıflandırma ile ekolün genel hatları ile karakteristik haritasının çıkarılması hedeflenmiştir.Keywords
Poster, Polonya poster okulu, grafik tasarım

Abstract

The culture, referred to as the Polish School of posters, is part of the Second World War. It appeared at the end of World War II and peaked during the Cold War era. This current can also be described as a phenomenon consisting of an accumulation of brilliantly created works between the 1950s and 80s. In the banner design, Polish artists, with their own sensitive style, presented works of art that contradicted the social repressive dogma. They approached their instruments with the intention of creating a work that was predominantly of interest to the viewer and held in their hands. The Polish poster School was a renaissance of graphic design in the historical adventure of graphic design, and the work they put forward made a lasting and significant impact. The fact that poster designs, in which the aesthetic values of the painting are transformed into lean narratives, are still appreciated is the most important indicator that this school deserves a special place in the field of graphic design. Although Poland did not have the necessary environmental conditions for poster production in those years, it is very meaningful that it peaked. This amazing situation deserves to be analyzed academically. In the article, the formation, structure and unique style of the Polish poster School School were evaluated. Based on these assessments, categorical generalizations were attempted. With this categorical classification, it is aimed to make the characteristic map of the school with general lines.Keywords
Poster, Polish poster School, graphic design

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri