Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SALGININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ: COVID-19 HEMŞİRELERİ
(PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF THE EPIDEMIC: NURSES OF COVID-19 )

Author : Seher ÇEVİK AKTURA   - - Gürkan ÖZDEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/73) Social Sciences
Page : 1146-1151
122    563


Summary

Koronavirüs hastalığı 2019 yılında Çin’de ortaya çıkmış ve kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Bu hızlı yayılımla beraber salgın küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Salgınla beraber hemşireler sadece işlerinin yoğunluğunda bir artış yaşamakla kalmamış, aynı zamanda yeni protokollere ve 'yeni bir norm'a uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Hemşireler sık sık yaşam sonu bakım vermeye başlamış ve aileleri dahil kimseyle aynı ortamı paylaşmayan hastaların bütün ihtiyaçlarının karşılayan kişi konumuna gelmişlerdir. Hastalarla devamlı yakından temas eden ve bakım veren hemşireler bu sürece çeşitli psikolojik cevaplar vermişlerdir. Bu derlemenin amacı koronavirüs salgınının hemşireler üzerindeki psikolojik etkilerini incelemektir.Keywords
Covid-19, Hemşire, Psikolojik Etki, Salgın

Abstract

Coronavirus disease appeared in China in 2019 and spread to the whole world in a short time. With this rapid spread, the outbreak has become a global health issue. With the outbreak, nurses not only experienced an increase in the intensity of their work, but also had to adapt to new protocols and a 'new norm. Nurses frequently started to provide end-of-life care and became the person who met all the needs of patients who did not share the same environment with anyone, including their families. Nurses who have been in close contact with the patients and provide care have given various psychological responses to this process. The purpose of this review is to examine the psychological effects of the coronavirus epidemic on nurses.Keywords
Covid-19, Epidemic, Nurse, Psychological Effect

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri