Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ VE YAPAY ZEKA KULLANIMI
(THE USE OF MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN STOCK PRICES PREDICTION )

Author : Sami KARACAN   - Mustafa KIRDAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-6)
Page : 666-674
7    15


Summary

Hisse senedi fiyatlarının gelecekteki hareket modellerinin tahmin edilmesi, literatürde yaygın olarak araştırılan bir alan olmuştur. Çeşitli teknik, temel ve istatistiksel göstergeler önerilmiş ve farklı sonuçlarla kullanılmıştır. Ancak, hiçbir teknik veya tekniklerin kombinasyonu sürekli olarak "pazarı yenmek" için yeterince başarılı olamamıştır. Sinir ağlarının gelişmesiyle birlikte araştırmacılar ve yatırımcılar, pazarın gizemlerinin çözülebileceğini ummaktadır. Ekonomik küreselleşmenin artması ve bilgi teknolojisinin değerlendirilmesiyle birlikte, hisse senedinin geleceğini tahmin etmek için borsa verilerini analiz etmek giderek zorlayıcı, önemli ve ödüllendirici hale gelmiştir. Bu çalışma, yatırımcıların alım satım sırasında doğru kararlar almalarına yardımcı olacak hisse senedi fiyatı tahmin modelleri ve yapay zeka araştırmaları ile ilgili temel bilgileri sunmak amacıyla hazırlanmıştır.Keywords
Yapay Zeka, Finans, Sinir Ağları, Borsalar

Abstract

Predicting future movement patterns of stock prices has been a widely researched area in the literature. Various technical, basic and statistical indicators have been proposed and used with different results. However, no technique or combination of techniques has been successful enough to consistently "beat the market". With the development of neural networks, researchers and investors hope that the mysteries of the market can be unraveled. With the increasing economic globalization and the appreciation of information technology, it has become increasingly challenging, important and rewarding to analyze stock market data to predict the future of the stock. Therefore, the current study will provide basic information on stock price prediction models and artificial intelligence research to help investors make the right decisions when trading.Keywords
Artificial intelligence, finance, neural networks, stock markets

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri