Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE YAŞLI BAKIMI VE SOSYAL HİZMET
(ELDERLY CARE AND SOCIAL WORK FROM INTERNATIONAL ASPECTS )

Author : Seda TOPGÜL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-6)
Page : 688-696
6    9


Summary

Dünya genelinde nüfus hızla yaşlanma eğilimini sürdürmektedir. Doğum oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzaması demografik yaşlanmaya etki eden en önemli gelişmelerdir. Yaşam sürelerinin uzaması, bakıma muhtaçlık riskinin de artmasına yol açmaktadır. Toplumsal yaşlanmanın uluslararası nitelikte bir sosyal problem olarak kabul edilmesi, bakıma muhtaç yaşlıların çoğalması ile bağlantılıdır. Toplumsal yaşlanma sosyal sistemi çökertebilecek bir sorun ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde büyük bir mali yük olmaktadır. Bu yüzden kendi yaşamını kendi iradesi ile sevk ve idare edemeyenleri de sosyal sistemin içinde anlamlı bir yaşam sürdürecek şekilde entegre etmek gerekmektedir. Bu çalışma yaşlılığı sadece fonksiyon kayıplarına indirgemeden ele almaktadır. Katılımcı, aktif ve itibarlı olarak toplumdaki işlevlerini sağlayan yaşlı bireylerin uluslararası boyutları ile haklarını incelemektedir. İnsan hakları resmi beyanlarının uluslararası sosyal politikada muazzam bir çeşitliliği bulunmaktadır. Ancak bu çeşitlilik içerisinde doğrudan yaşlı haklarına ilişkin bir sözleşme bulunmadığı gibi yaşlı bakımını kapsayacak haklarda bulunmamaktadır. Bu tartışma çerçevesinde araştırma yaşlı haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerdeki dolaylı hakları değerlendirerek, bir yaşlı hukuku oluşturulması gerekliliğini vurgulamaktadır.Keywords
Yaşlı Hukuku, Yaşlılara Yönelik Uluslararası Sosyal Politikalar, Yaşlı Hakları

Abstract

The population continues the tendency to age rapidly worldwide. Decreasing birth rates and prolonging life span are the most important developments affecting demographic aging. Prolonging life span also leads to an increased risk of nursing neediness. The acceptance of social aging as an international social problem is related to the increase in the number of elderly people in need of care. Social aging is a problem that can undermine the social system and it is a major financial burden on social security systems. Therefore, it is necessary to integrate those who cannot manage their own lives in a way to lead a meaningful life in the social system. This study examines the old age without reducing it to the functional losses. The participant examines the international dimensions and rights of elderly individuals, who actively and reputably fulfill their functions in the community. Official human rights declarations have an enormous diversity in international social policy. However, there is no convention for the rights of the elderly, nor does any rights to elderly care in this diversity. Within the framework of this discussion, the study emphasizes the necessity of establishing an elderly law by evaluating the indirect rights in international conventions on elderly rights.Keywords
Elderly Law, International Social Policies for Elderly, Elderly Rights

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri