Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BATILI ANLAMDA YENİ BİR TOPLUM YARATMA ARACI OLARAK HALKEVLERİ
(PEOPLE'S HOUSES AS A TOOL FOR CREATING A NEW WESTERN SOCIETY )

Author : Arif Olgun KÖZLEME    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-4)
Page : 421-436
6    25


Summary

Halkevleri, altı ok çerçevesinde gerçekleştirilen devrimlerin kısa yoldan ve total bir yönetim anlayışıyla oturtulma isteğinin bir yansıması olarak doğmuştur. Halkevleri aynı zamanda özgürlüklerin daraltılmasından ve ekonomik sıkıntıların hat safhaya ulaşmasından dolayı gözden düşmüş olan tek parti yönetiminin halka inerek imaj tazeleme faaliyetidir. O dönem için Avrupa’da ve Komünist Rusya’da uygulanan toplumsal mühendislik girişimleri de, Halkevlerinin kurulmasına ilham kaynaklığı oluşturmuştur. Ayrıca Jön Türklerden kalma ve bilinçsiz yığın olarak görülen halkın bilinçlendirilmesine ve dönüştürülmesine dönük elitist yaklaşım, Halkevlerini doğuran bir başka sebep olmuştur. Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesi üzerine, Batı medeniyeti doğrultusunda milli bir bilinç yaratmak isteğiyle kurulan ve faaliyet gösteren Türk Ocakları da, Halkevlerine alt yapı oluşturmuştur. Şehirlerde Halkevi, büyük köylerde Halkodası olarak açılan Halkevleri, parti devletinin toplumu dönüştürme aracı olarak faaliyet göstermiştir. Sanattan spora, edebiyattan tarihe yeni bir toplum inşa etmeye çalışan Halkevleri, II. Paylaşım Savaşı’nın sonunda Avrupa’daki muadillerinin kapatılması ve çok partili hayata geçiş üzerine anlam krizine girerek ömrünü tamamlamıştır. Halkevleri kuruluş aşamasında hedeflenen misyonunu gerçekleştirememişse de, hem faaliyet gösterdiği dönemde, hem sonraki dönemde toplum üzerinde bir takım etkiler de bırakmıştır. Bu çalışma da, amacı, kuruluşu ve faaliyetleri çerçevesinde Halkevlerinin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma, literatür taramasına dayalı betimsel bir yöntemle ele alınmıştır.Keywords
Halkevleri, Türk Ocakları, Tek Parti Dönemi, Modernleşme

Abstract

People's Houses were born as a reflection of the desire of the revolutions realized within the framework of six arrows to be established in a short way and with a totaliter management approach. People's Houses are also an image refreshing activity; the administration fell out of favour due to the narrowing of freedoms and the economic difficulties reaching the highest level. The social engineering initiatives implemented in Europe and Communist Russia at that time also inspired the establishment of People's Houses. In addition, the elitist approach towards raising awareness and transforming the people, which remained from the Young Turks and seen as an unconscious mass, was another reason that gave birth to People's Houses. “Türk Ocakları”, which were established and operated with the desire to create a national consciousness in line with the Western civilization, also created the infrastructure for People's Houses. The People's Houses, which were opened as People's Houses in cities and as People's Rooms in large villages, acted as the party state's means of transforming society. People's Houses tried to build a new society from art to sports, from literature to history. The People's Houses, which entered into a meaning crisis with the end of the Second World War and the transition to multi-party life, were closed. People's Houses have could not fulfill their targeted mission during the establishment phase. However, it has also left some effects on the society both in the period of its activity and in the following period. This study aims to reveal the positive and negative effects of People's Houses on the society within the framework of its purpose, foundation and activities. The study has been handled with a descriptive method based on literature review.Keywords
People's Houses, Türk Ocakları, Single Party Period, Modernization

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri