Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A’RÂF SÛRESİ 26 - 27. ÂYETLER BAĞLAMINDA TAKVA ELBİSESİ
(TAQWA DRESS IN THE CONTEXT OF THE 26th and 27th VERSES OF SURAT AL-A'RAF )

Author : Cengiz GÜNEŞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 755-762
11    9


Summary

Örtünmek insanda yaratılıştan gelen fıtrî bir duygu ve aynı zamanda pratiği gereken bir uygulamadır. Günaha meyyal olan insanoğlu, zaman zaman çeşitli sebeplerle tesettür duygusu ve pratiğinden sıyrılmak istemekte, açık ve çıplak gezmenin yollarını aramakta, bunun meşruiyeti için kendince deliller bulmakta ve bahaneler üretmektedir. Bazıları da mesela eğitim gibi sosyal hayatın bir takım zorluklarını ileri sürerek takvâ örtüsünün önemli olduğunu, tesettürün ikinci planda geldiğini iddia etmektedirler. Dolayısıyla tesettürle ilgili âyetleri yeniden düşünmek gerekmektedir. Bu nedenle tesettür konusunda yeterince ele alınmamış “libâsu’t-takvâ” tabiri, üzerinde durulmayı hak eden bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Takvâ elbisesi diye tercüme edebileceğimiz bu tabir, örtünmenin daha ötesinde anlamlar ifade etmektedir. Çalışmamızda bu tamlamada yer alan takvâ ve elbise kavramları üzerinde durulmuş, tarifleri yapılmış, ilgili âyetlerdeki dikkat çeken hususlar ele alınmaya çalışılmıştır. Buna göre, libâs kavramının iki anlamı ortaya çıkmaktadır. Biri herkesin bildiği elbise anlamını taşıyan hakiki anlamı, diğeri de insanı her türlü maddi-manevî kötülüklerden koruyan mecazî anlamıdır. Libâs kelimesi korkmak, sakınmak, korunmak gibi anlamlara gelen takvâ kelimesiyle tamlama oluşturmaktadır. Takvâ örtüsü ise, insanı her türlü çirkinliklerden, kötü ahlak görüntülerinden koruyan manevî bir elbisedir. Tesettür ameliyesi yalnızca belirli elbiseler giyinmekle gerçekleşmez. Daha da ötesi, vücudun gerekli yerlerini örterken aynı zamanda takva duygusu esas alınarak kalbin ve ruhun kötülüklere, gözün ve kulağın günahlara karşı kapatılmasıdır. Bunun için de zahiri elbise yetmemekte, takva elbisesi gerekmektedir. Günlük giysisi ile takvâ elbisesini birlikte kuşanan bir kimsenin, kalbinde sürekli bir örtünme hissi taşıyarak bu konuda şeytanı ile ölünceye kadar mücadelesini devam ettirmesi gerekmektedir. Çünkü şeytan insanı bu konuda sürekli rahatsız etmekte, açılmayı ve tesettürü terk etmeyi salık vermektedir. Takvâ örtüsünü bürünen insan, şeytana karşı amansız mücadelede büyük ilerleme kat edecektir.Keywords
Tefsir, Takvâ, Tesettür, Elbise, Şeytan

Abstract

Covering is an inherent feeling and a practice that needs to be practiced. People who are prone to sin, from time to time want to get rid of the feeling and practice of veiling for various reasons, search for ways of going open and naked, find evidence and create excuses for its legitimacy. Some of them claim veiling comes second asserting that veil of taqwa is important because of some difficulties of social life such as education. Therefore, it is necessary to rethink the verses about hijab. For this reason, the term "libâs at-takvâ", which has not been adequately addressed in the subject of hijab, stands as a subject that deserves attention. This term, which we can translate as taqwa dress, means more than covering. In our study, the concepts of taqwa and dress in this context were emphasized, their definitions were made, and the remarkable points in the relevant verses were tried to be addressed. Accordingly, two meanings of the concept of libâs emerge. One is the literal meaning of dress known to everyone, and the other is the metaphorical meaning that protects man from all kinds of material and spiritual evil. The cover of taqwa, which constitutes an expression with the meanings such as fear, avoidance, and protection, is the act of covering that protects people from all kinds of ugliness and bad moral images. The hijab does not happen only by wearing certain clothes. Moreover, while covering the necessary parts of the body, at the same time, the heart and soul are closed against evil, the eye and ear against sins, based on the sense of piety. For this, apparent dress is not enough, taqwa clothing is required. A person who wears his daily clothes and taqwa clothes together must carry a feeling of veiling in his heart and continue his struggle with his devil on this issue until he dies. Because the devil constantly disturbs people in this regard and recommends opening and abandoning the veil. Man wearing the veil of taqwa will make great progress in the relentless struggle against Satan.Keywords
Tefsir, Taqwa, Hijab, Dress, Satan

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri