Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A2 DÜZEYİ «LE NOUVEAU TAXI 2» DERS KİTABINDAKİ KÜLTÜREL ÖĞELERİN SUNUMU
(LA PRESENTATION DES ELEMENTS CULTURELS DU NIVEAU A2 DANS LE MANUEL “LE NOUVEAU TAXI 2” )

Author : Ertan KUŞÇU  - Deniz DEMİRKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 526-540
7    7


Summary

Dil, kültürün yayılmasını ve toplumdan topluma aktarılmasını sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. Bu durum, yabancı dil öğretimi içinde geçerlidir. Zira yabancı dil öğretimi süreçlerinin kültürden bağımsız olması düşünülemez. Fakat kültürel öğelerin çok çeşitli olması nedeniyle, öğretimi yapılan dile ait kültürel öğelerin, sadece ders sırasında ve ders araç-gereçleriyle aktarılması mümkün değildir. Buna karşın ders kitapları, dil ve kültür öğretiminin sistematik bir biçimde sürdürülebilmesi için yaygın bir biçimde kullanılan araç-gereçlerdir. Çünkü ders kitapları, amaca ve yönteme uygun zengin, albenili ve görselli içerikleriyle hedef dilin kültürel öğelerini öğrenenlerle buluşturmayı amaçlayan materyallerdir. Nitekim kültürel öğelerin öğretimi, yabancı dil öğretiminde başvuru kaynağı olarak kabul edilen Avrupa Ortak Başvuru Metninde geniş bir biçimde yer alır. Bu çalışmada A’ düzeyi Fransızca öğretimi ders kitabı “Le Nouveau Taxi 2”deki kültürel öğeler, doküman incelemesi yöntemiyle ve OBM’deki ölçütler çerçevesinde öğrenenlere nasıl aktarıldığı incelenmiştir. Kitabın eğitsel içeriğine serpiştirilen sosyokültürel öğelerin, öğrenenlerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun biçimde sunulduğu, ayrıca içeriğin, hedef kültürü öretmede yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yabancı dil Fransızca, ders kitabı, kültür, kültürel öğeler

Abstract

Quand vous enseignez une langue, vous ne pouvez pas vous passer de la culture. En revanche, il est impossible de transférer tous les éléments qui composent la culture de la langue étrangère pendant le cours et avec le matériel du cours. Les manuels sont sans aucun doute l’un des matériaux les plus importants du transfert culturel. Pour que l'enseignement des langues étrangères soit un moyen efficace de transmission culturelle, les textes des manuels doivent être choisis consciemment. En fait, l’un des principaux objectifs de l’enseignement des langues est l’acquisition de compétences culturelles conformément aux critères du CECRL (apprentissage-enseignement-évaluation). Dans cette étude, nous avons essayé de souligner à quel point le livre “Le nouveau Taxi 2 Méthode de Français” contient des éléments culturels. En conséquence, ce matériau est conçu à contribuer de manière significative à l'apprentissage du français de niveau A2 des apprenants avec ses visuels attrayants, son contenu actualisé et ses lignes contemporaines.Keywords
FLE, manuel de cours, culture, transfert culturel, éléments culturels

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri