Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALİ EL-AMİN MAZRUİ’NİN HAYATI VE FAALİYETLERİ
(BIOGRAPHY OF ALI AL-AMIN MAZRUI AND HIS ACTIVITIES )

Author : Adan Jarso GOLOLE    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-2)
Page : 160-166
8    16


Summary

1933 yılında Kenya’nın Mombasa şehrinde dünyaya gelen Profesör Doktor Ali el-Amin Mazrui (Ali Mazrui), on yedinci yüzyılda Uman’dan Mombasa sahillerine göç etmiş olan Mazrui ailesinden gelmektedir. Mazrui ailesinden yirmi beş kişinin ilim dünyasında boy gösterdiği bilinmektedir. Ali Mazrui de ailenin âlimler zincirinin bir halkasıdır. Eğitim hayatında İngiltere ve Amerika gibi yabancı ülkelerde eğitim gören düşünür, kariyer hayatında da pek çok ülkede görev almıştır. 1966 yılında doktorasını bitirdikten sonra Doğu Afrika’nın en önemli üniversitelerden biri olan Uganda Makerere Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başlamıştır. 1973 yılında ortaya çıkan askerî darbe sonucunda Makerere Üniversitesi’ndeki görevini bırakan düşünür daha sonra Amerika’ya giderek akademik hayatını devam ettirmiştir. 2014 yılında dünyaya gözünü kapatan düşünür, hayatının sonuna kadar Amerika’da akademisyenliğini sürdürmüştür. Doğu Afrika’nın en önemli siyaset bilimcilerinden biri unvanını kazanan Ali Mazrui Afrika siyaseti, İslam Tarihi, Swahili (Sevâhilî) ve Arap şiiri tahlili, sosyal değişim ve benzeri konularla uğraşmıştır. Ali Mazrui’nin göstermiş olduğu başarı, yeni yetişen bilim yolcularına ışık olacak mahiyettedir. Onun kaleme aldığı yıllıklarda paylaştığı bilgiler, hem tecrübî hem de edebî açıdan oldukça ilgi çekicidir. Bu makale Ali Mazrui hakkında yazılan biyografik yazılar yanında Mazrui’nin bizzat kendisi tarafından kaleme alınan yıllıklar esas alınarak hazırlanmıştır. Özellikle otuz üç bültenden oluşan 1979’dan 2010’a kadarki yıllıklarında Ali Mazrui hem üstlendiği görevler hem de hayatı hakkında birçok konuya açıklık getirmiştir.Keywords
İslam Tarihi, Biyografi, Afrika, Kenya, Ali Mazrui

Abstract

Professor Ali Al-Amin Mazrui (Ali Mazrui) was born in the year 1933 in Mombasa, Kenya. He is one of the descendants of the Mazrui family which came to the East Coast of Africa in the 17th Century. It is known that approximately 25 people from this family, including Ali Mazrui himself, apparently appears to be in the list of the world scholars. The scholar, who entirely spent most of his career and education life abroad was educated in the United Kingdom (UK) and United State of America (USA). After completing his doctorate in the year 1966, he worked as an academician at Makerere University, one of the most prestigious universities in East Africa and Uganda specifically at that time. Ali Mazrui left Makerere University in the year 1973 due to the military coup that happened in Uganda and settled in America. Where he continued with his academic career till his death in the year 2014. In his lifetime, Ali Mazrui, emerged to be one of the East Africa’s most influential political scientists who made major contribution to African politics, Islamic history, and analysis of Swahili and Arab poems among other scholarly work. Mazrui not only excelled in his academic work but also lived his life to inspire others by documenting his life journeys through his annual newsletter where he described his world in an enticing and witty manner. While studying the life of Ali Mazrui, we relied mostly on the already available materials on his biography and information’s Ali Mazrui himself shared in his yearly Newsletters. His annual newsletters were essential in providing first-hand information on his personal life from the year 1979 to 2010. In our study we will make significant reference to his 33 newsletters and obtain information on his life from his perspective.Keywords
Islamic History, Biography, Africa, Kenya, Ali Mazrui

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri