Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI GÖÇMEN AĞLARI ÇERÇEVESİNDE 1990 SONRASINDA IRAK’TAN TÜRKİYE’YE TÜRKMEN GÖÇÜ
(THE IMMIGRATION OF TURKMEN FROM IRAQ TO TURKEY AFTER 1990 IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL MIGRATION NETWORK )

Author : Serdar ŞAHİN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-8)
Page : 873-880
7    8


Summary

Göç çalışmalarına yönelik ilgi bütün dünyada her geçen gün artmaktadır. Türkiye göç hareketlerinin etkilerini çok uzun süredir hisseden bir ülkedir Türkiye’nin insan unsurunun Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde başlayan ve Cumhuriyet’in kurulmasından sonra da eden göç hareketleriyle şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. İlk dönem göçlerin ulus devleti tahkim etmeye yönelik iken, 1950’lerden 1990’ların başına kadar devam eden göçlerin tamamına yakını iç göç özelliği göstermiş sonraki dönemde ise dış göçler artmaya başlamıştır. Özellikle komşu ülkelerden göç alan İstanbul’a göç eden gruplardan biri de Irak Türkmenleridir. Göç ve Türkiye’ye tutunma süreçlerinde kurulan ‘göçmen ağları’ bu süreçleri kolaylaştırmaktadır. Bu makalede Irak Türkmenlerinin Türkiye’ye göç süreci ve göçmen ağları merkeze alınmaktadır.Keywords
Uluslararası Göç, Göçmen Ağları, Irak Türkmenleri

Abstract

ABSTRACT The immigration studies has been increasing consistently in academic community all over the world. Turkey is a country that have felt the effect of immigration for a long while. It will not a wrong speech that Turkey’s population structure had been formed by the immigration movement starting at the end of The Ottoman Empire’s last age and continuing after the Proclamation of Republic of Turkey.Although all of the first age’s immigrations were a movement which were realized for the nation states, strengthening almost all the immigrations between 1950’s and the beginnings of 1990’s were showing the characteristics of “internal immigration’ and as the opposite this term in the following periods external immigration has started to increase. Especially, one of the groups immigrated to Istanbul from neighboring countries was Iraqi Turkmens. “Immigrant Networks” that has been set in the period of Immigration and Adjustment to life conditions of new city Istanbul, facilitates these processes. This article focus on Iraq Turkmen groups migration process and centralized international migration network.Keywords
Migration, international migration network, Iraqi Turkmens

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri