Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KEMAL TAHİR İLE KÖY ENSİTÜLERİNE BAKMAK: BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK
(LOOKING AT VILLAGE INSTITUTES WITH KEMAL TAHİR: BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK )

Author : Abdulsemet AYDENİZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-4)
Page : 405-413
10    11


Summary

Kemal Tahir Demir (1910-1973), Türk edebiyatına kazandırdığı romanlarıyla toplumun belli bir döneme ait siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına ayna tutmuştur. Bu yönüyle yazar, Cumhuriyet dönemi edebiyatında Kemalist rejmin toplum mühendisliği politikalarına ayna tutması bakımından önemli bir yere sahiptir. Genel olarak köyü konu alan romanlarında Anadolu’daki toplum, tarih ve siyaset olaylarını; köyün sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu köy, kasaba, kent ve ulus ölçüsünde işleyen Kemal Tahir, özel olarak romanında Kemalist rejimin tepeden inmeci karakterini ve eğitim politikalarını Köy Enstitüleri ekseninde ele almaktadır.Keywords
Bozkırdaki Çekirdek, Köy Enstitüleri, Tek Parti Rejimi

Abstract

Abstract Kemal Tahir Demir (1910-1973) portrayed and discussed the political, social, cultural and economic structure of the society of a certain period with the novels he brought to Turkish literature. In this respect, the author has an important place in the Republican literature in terms of mirroring the social engineering policies of the Kemalist regime. In his novels about village in general, he portrayed the events of society, history and politics in Anatolia; Kemal Tahir, who deals with the socio-economic and socio-cultural situation of the village on the scale of the village, town and city deals with the top-down character of the Kemalist regime and educational policies in the axis of the Village Institutes in his novel Called, Bozkırdaki ÇekirdekKeywords
Village Institutes, Single Party Regime, Bozkırdaki Çekirdek

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri