Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XIX. YÜZYILDA RUSYA’NIN GÜRCİSTAN'I İLHAKI
(RUSSIA’S ANNEXATION OF GEORGIA IN THE 19TH CENTURY )

Author : Hatice ERTÜRK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-2)
Page : 186-194
7    10


Summary

XIX. yüzyılda sahip olduğu güçlü ordusu ile topraklarını genişletme çabası, sıcak denizlere ve limanlara inerek ticarette gelişme, stratejik kazanımlar sağlama ve Ortodoks Hristiyanların hamiliğini üstlenme gibi devlet politikası hâline gelen idealleri doğrultusunda hâkimiyet alanını Karadeniz ve Kafkasya’da yaymak isteyen Rusya’nın ilk ve en önemli hedefi Güney Kafkasya’nın merkezi olarak kabul edilen Gürcistan’ı ele geçirmek olmuştur. Güney Kafkasya coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Gürcistan’ın siyasi, ekonomik, stratejik ve kültürel açıdan önemi; kuzeyden güneye, doğudan batıya geçişi sağlayan bir köprü vazifesi görüyor olmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca Karadeniz’e çıkışı sağlaması açısından stratejik bir mevkide yer alan Gürcistan, bu özellikleriyle tarihi boyunca birçok devletin çatışma alanı olmuştur. XVIII. yüzyılın sonlarında Güney Kafkasya’da Osmanlı Devleti, Rusya ve İran arasındaki güç mücadeleleri devam ederken Gürcistan, siyasi birliğin olmadığı Doğu ve Batı Gürcistan olmak üzere iki ayrı krallıktan müteşekkildi. Doğu Gürcistan’da Kartli-Kakheti tahtında bulunan II. Erekle, ülkesindeki karışıklıklara son vermek ve bölgedeki huzuru sağlamak amacıyla Rusya’dan Gürcistan’ı himaye etmesini istemiştir. Rusya’nın Kafkasya’daki yerini sağlamlaştıracak bir adım olan bu teklif kabul edilmiş, 24 Temmuz 1783’te Rusya ve Kartli-Kakheti Krallığı arasında Georgiyevsk Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma sözde, Rusya’nın Gürcistan’ı koruması altına aldığını taahhüt eden dostça bir antlaşma gibi görünse de aslında Gürcistan’ın bağımsızlığını kaybedeceği ilk adım olmuştur. 1798'de II. Erekli’nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu XII. Giorgi, ülkedeki karışıklıkların daha da artması sonucu, İran’ın saldırıları karşısında tek başına mücadele edememiş ve Rusya’dan yardım istemiştir. Nitekim, 1801 yılında Doğu Gürcistan, Rusya tarafından işgal edilmiş ve Rusya’nın bir vilayeti hâline gelmiştir. Rusya’nın işini kolaylaştıracak siyasi zemine sahip Gürcistan’ın tamamını işgal etmesi sadece birkaç yıl sürmüştür.Keywords
Rusya, Gürcistan, İlhak, Kartli-Kakheti Krallığı, II. Erekle

Abstract

The efforts to expand its territory with its powerful army, expand its territory in the Black Sea and the Caucasus in line with its ideals that have become a state policy such as developing trade, achieving strategic gains, and undertaking the patronage of Orthodox Christians in the World, Russia’s the first and most important goal was to seize Georgia, which is accepted as the center of the South Caucasus. The political, economic, strategic, and cultural importance of Georgia, which has an important place in the South Caucasus geography, stemmed from its function as a bridge that provides the passage from north to south and from East to West. Besides, Georgia, which is in a strategic position in terms of providing access to the Black Sea, has been a conflict area for many states throughout its history. At the end of the XVIII Century, while the power struggles between the Ottoman Empire, Russia, and Iran continued in the South Caucasus, Georgia was made up of two separate kingdoms, the eastern and western Georgia, where there was no political unity. Erekle II, who was on the throne of Kartli-Kakheti in Eastern Georgia, turned to the Russian Tsarism to put an end to the conflicts in his country and to ensure peace in the region and asked Russia to protect Georgia. This proposal, which is a step to strengthen Russia's position in the Caucasus, was accepted and the Georgiyevsk Treaty was signed between Russia and Kartli-Kakheti Kingdom on July 24, 1783. Even though this treaty supposedly looks like a friendly treaty promising that Russia takes Georgia under its protection, it was the first step that Georgia will lose its independence. After the death of Erekle II in 1798, his son Giorgi XII, who was replaced by Erekle II, could not fight alone against the attacks of Iran, as the turmoil in the country increased and asked Russia for help. As a matter of fact, in 1801, East Georgia was occupied by Russia and became a province of Russia. It took only a few years for Russia to occupy the whole of Georgia, which has a political ground to facilitate its work.Keywords
Russia, Georgia, Annexation, Kartli-Kakheti Kingdom, Erekle II

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri