Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞCILIĞIN İKİ HÂLİ: SAĞ POPÜLİZM VE İDEOLOJİK SAĞ ADNAN MENDERES-AYDIN MENDERES ÖRNEĞİ
(TWO ASPECTS OF RIGHTISM: RIGHT-WING POPULISM AND THE IDEOLOGICAL RIGHT THE CASE OF ADNAN MENDERES-AYDIN MENDERES )

Author : Zümrüt BAHADIR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-2)
Page : 239-248
9    7


Summary

Halka yöneliş, halkçılık olarak adlandırılan popülizm dünyayı hızla kuşatmaya başlamıştır. Türkiye’de özellikle 1950 sonrası siyaset düzlemine yerleşen popülist anlayış kendisinden sonra gelen siyasi partileri ve liderleri etkilemiştir. Popülizmin herkese seslenen sesi siyasette kendine çok çabuk yer bulmuştur. İdeolojik partiler ve liderler popülizmin herkesi içine alan kuşatıcılığı karşısında etkili hale gelememişlerdir. Popülizm söylemlerini ideolojik söylemlere göre oldukça hızlı biçimde yaygınlaştırmış ve kendini kabul ettirmiştir. Türk siyasal hayatında popülist propagandalar öne çıksa da ideolojik söylemleri olan liderlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada Türk siyasal hayatında popülist söylemin öncüsü sayılan Adnan Menderes ile entelektüel birikimi ile öne çıkan ve siyasal hayatta ideolojik söylemlere sahip olan Aydın Menderes söylem temelinde karşılaştırılacaktır.Keywords
Popülizm, İdeoloji, Söylem, Adnan Menderes, Aydın Menderes

Abstract

Populism, which is characterized by a gravitation towards the public, has begun to spread rapidly around the world. The populist approach, which settled in the plane of politics in Turkey particularly after 1950, has affected the political parties and leaders that emerged after that period. The all-encompassing voice of populism has found a place in politics very quickly. Ideological parties and leaders were unable to establish influence against the all-inclusive comprehensiveness of populism. Compared to ideological discourses, populism has established itself and spread its discourses very rapidly. Although populist propaganda stands out in the political life of Turkey, there are also leaders with ideological discourses. In the present study, Adnan Menderes, who is regarded as the pioneer of populism in the political life of Turkey, and Aydın Menderes, who adopted ideological discourses in the political life and stood out with his intellectual background, will be compared in terms of their discourses.Keywords
Populism, Ideology, Discourse, Adnan Menderes, Aydın Menderes

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri