Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İYİLEŞTİREN MİMARLIK VE GEVHER NESİBE DÂRÜŞŞİFÂSI: BİYOFİLİK BİR BAKIŞ
(HEALING ARCHITECTURE AND GEVHER NESİBE DÂRÜŞŞİFA: A BIOPHILIC VIEW )

Author : Zehra AKSOY   - Semra ARSLAN SELÇUK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 250-266
9    8


Summary

İnsan ve doğa arasındaki güçlü bağın araştırılması neticesinde, insanın doğaya yatkınlığının içgüdüsel olduğu keşfedilmiş ve “biyofili” kavramı ortaya konulmuştur. Mimarlık var olduğundan beri doğanın insan yaşamına mümkün olduğu kadar yerleştirilmesi amaç edinmiş olsa da, biyofili kavramı ile beraber günümüz mimarlığı için bazı biyofilik tasarım kriterleri belirlenmiştir. Her ne kadar modern mimarinin bir tasarım yaklaşımı olarak bilinse de kültür mirasımızı oluşturan tarihi yapıların tasarımlarında da biyofilik unsurları görmek mümkündür. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı tarihi yapılarda mimarlığın iyileştiren özelliklerinin izini sürmektir. Bu doğrultuda, çalışmada öncelikli olarak biyofilik tasarım yaklaşımları üzerine yapılmış olan mevcut tanım ve sınıflandırmalar incelenmiş ve bu yaklaşımla tasarlanan mekânların tedavi edici özelliği üzerine kavramsal bir alt yapı oluşturulmuştur. Daha sonra doğanın iyileştirici unsurlarını kullanarak “iyileştirici mekân” anlayışıyla inşa edilen ve Türk mimari mirasının en önemli değerlerinden olan “darüşşifalarda” söz konusu biyofilik unsurlar tespit edilerek Anadolu’nun ilk darüşşifası olarak literatüre giren Gevher Nesibe Dârüşşifâsı’nın mimari özellikleri; ışık ve ses kullanımı, malzeme seçimi ve mekânsal kurgu gibi doğal çevrenin yapıdaki yansımaları üzerinden ele alınmıştır. Sonuç olarak, Gevher Nesibe Dârüşşifâsı’nda günümüz mimarisini zenginleştirecek iyileştirici özelliklere sahip birçok biyofilik verinin bulunduğu tespit edilmiştir. Öyle ki, elde edilen veriler “doğanın iyileştiren özelliklerinin” mimari mekânların şekillenmesi üzerindeki yönlendirici etkilerinin “Türk mimarisinin kadim bilgisi” ile yeniden sorgulanması ve böylelikle mevcut biyofilik tasarım yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.Keywords
Biyofili, Biyofilik Tasarım, İyileştirici Mekân, Darüşşifa, Gevher Nesibe Darüşşifası

Abstract

As a result of researching the strong connection of man with nature, nature susceptibility has been discovered to be instinctive and the concept of "biophilia" has been introduced. Since architecture exists, it has been aimed to place nature in human life as much as possible even though, along with the concept of biophilia some biophilic design criteria have been determined for today's architecture. Although it is known as a design approach of modern architecture, it is possible to see biophilic elements in the designs of the historical buildings that constitutes our cultural heritage. In this context, the aim of this study is to trace the healing properties of architecture in historical buildings. In this respect, the current definitions and classifications on biophilic design approaches were examined and a conceptual framework was created on the healing properties of the spaces designed with this approach. Afterwards, the architectural features of Gevher Nesibe Darussifa, which was built with the understanding of “healing space” using the healing elements of nature and which is one of the most important values of Turkish architectural heritage, were identified and entered into the literature as the first darussifa of Anatolia, and the reflections of the natural environment such as the use of light and sound. As a result, Gevher Nesibe Darussifa has been found to have many biophilic data with healing properties that will enrich today's architecture. So much so that the data obtained shows that the guiding effects of the “healing properties of nature” on the shaping of architectural spaces should be requestioned with the “ancient knowledge of Turkish architecture” and thus a different perspective on existing biophilic design approaches should be developed.Keywords
Biophilia, Biophilic Design, Healing Space, Darush-shifa, Gevher Nesibe Darush-shifa

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri