Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜNÜMÜZ TÜRK AİLE YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN SOSYAL SORUNLAR
(SOCIAL PROBLEMS ARISING IN TODAY'S TURKISH FAMILY STRUCTURE )

Author : Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-4)
Page : 466-471
8    11


Summary

Bireyin doğumuyla birlikte başlayan ve yaşamının sonuna kadar etkili olan aile, fizyolojik olduğu gibi kültürel, ekonomik ve toplumsal yönleri ile bireyin sosyal gelişimini, davranışlarını şekillendirip yönlendirir. Birçok işleve sahip olan aile, yeni yetişenlerin sosyalizasyonu, sevgi, ekonomik güvence, nüfusu sürdürme, biyolojik ve psikolojik doyum fonksiyonlarını yerine getirme gibi özellikleri içerisinde barındırır. Bunun yanında, aile geçmişten günümüze toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktarır. Aile, ülkelerde ve dünyada meydana gelen değişim ve dönüşümlerin etki ve sonuçlarının en belirgin olarak izlendiği toplumsal kurumların başında gelmektedir. Dünyamız hızla değişmekte ve gelişmektedir. Aile de, sosyolojik olarak bu gelişme, evrim ve değişmelerden en çok etkilenen kurumlardan bir tanesidir. Sanayileşme ve beraberinde getirdiği modernleşme hareketi topluma çeşitli açılardan etkide bulunarak sosyal sorunlara yol açmıştır. Bu gerçekten yola çıkarak bu makalede Türk aile yapısının sorunları, sosyolojik bakış açısıyla ele alınarak incelenmiştir.Keywords
Aile, Türk Aile Yapısı, Sosyal Sorun

Abstract

Family, which begins with the individual’s birth and remains effective until the end of their life, shapes and directs the social development and behavior of the individual in cultural, economic and social aspects as well as physiological. The family, which has many functions, includes features such as the socialization of those growing up, the sustainment of love, economic security, and population, and fulfillment of biological and psychological satisfaction functions. Additionally, the family passes on from generation to generation the material and moral values created in society from past to present. Family is one of the most prominent social institutions through which the effects and results of the changes and transformations occurring in countries and around the world are clearly observed. Our world is rapidly changing and developing. Family, is one of the institutions sociologically most affected by this development, evolution and change. Industrialization, and the modernization movement that it brought on affected the society in various ways, causing social problems. Based on this fact, this article analyzes the problems of the Turkish family structure from a sociological perspective.Keywords
Family, Turkish Family Structure, Social Problem

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri