Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MİMARİSİNDE ÇİNİ SANATINA GENEL BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW OF TILE ART IN TURKISH ARCHITECTURE )

Author : Deniz DEMİRARSLAN   - Oğuz DEMİRARSLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 267-285
6    16


Summary

Türk çini sanatı Türk mimarisinde kullanılmış en önemli süsleme unsurudur. Kubbe, eyvan, duvar, kemer, pencere ve mihraplar başta olmak üzere iç ve dış mekânda çok çeşitli yerlerde mimaride kullanılmıştır. Esas olarak çini pişmiş toprak malzemedir. Bu malzemenin ilk olarak Prehistorik çağlarda kullanıldığına ilişkin bulgular bulunmaktadır. Sırasıyla Mısır, Mezopotamya ve İran uygarlıklarında kullanıldığı bilinmektedir. M.Ö. 4. Yüzyılda Türkler Orta Asya’da ilk sırlı seramiği üretmişlerdir. İslamiyet’in kabulüyle özellikle de mimari mekânda çini sanatının geliştiği görülmektedir. Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar bu sanatı geliştirmişler ve zirveye ulaştırmışlardır. 13. Yüzyılın ikinci yarısından sonra bu sanat iç mekânda da görülmeye başlamıştır. Yıllar boyunca sırasıyla Konya, İznik, Kütahya ve İstanbul önemli çini merkezleri olmuşlardır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze Türk mimarisinde çini sanatının kullanım öyküsüne değinilmiş, günümüz kullanım örnekleri araştırılmıştır. Geçmiş ve günümüzdeki kullanım şekli ve amacı araştırılmıştır. Günümüzde ve gelecekte çini sanatının zirvedeki yerini koruması için geçmişte olduğu gibi konuyu bilimsel ve sanatsal yönden ele almak gerekir. Bu çalışmanın mimaride çağdaş kullanım alanları açısından bir temel kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır.Keywords
Süsleme, Dini yapılar, Osmanlı sarayları, Prestij

Abstract

The most significant decorative aspect used in Turkish architecture is Turkish tile art. In a broad range of interior and exterior locations, particularly in the dome, iwan, wall, arch, window, and mihrabs, it has been used in architecture. The tile is predominantly terracotta material. There are signs that this substance was first used in ancient times. It is understood that it was used in the cultures of Egypt, Mesopotamia, and Iran. The first glazed pottery in Central Asia was produced in the 4th century BC by the Turks. With the adoption of Islam, tile art has been seen to have grown in architectural space in particular. This art was created and taken to the top by the Seljuks, Anatolian Seljuks, and Ottomans. This art started to be used indoors in the second half of the 13th century. Konya, Iznik, Kütahya, and Istanbul have been major tile centres, respectively, over the years. The history of the use of tile art in Turkish architecture from the past to the present has been discussed in this review, and recent use examples have been examined. Its use and purpose have been studied in the past, and present. For tile art to retain its leading position today and in the future, it is important, as in the past, to deal with the topic from a science and artistic viewpoint. In terms of contemporary areas of use of architecture, this analysis is meant to be a fundamental resource.Keywords
Ornamentation, Religious buildings, Ottoman Palaces, Prestige

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri