Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL ALTYAPI ALANLARINA ERİŞİMDE YÜRÜNEBİLİRLİK KAPASİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER ÖRNEĞİ
(MEASURING WALKABILITY CAPACITY IN ACCESS TO SOCIAL INFRASTRUCTURE AREAS: BAKIRKOY-BAHÇELIEVLER CASE )

Author : Hale EREZ KÜLEKÇİ   - Azime TEZER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 301-320
11    8


Summary

Sürdürülebilir yaşam "doğal kaynakların kullanımını azaltmayı hedefleyen yaşam tarzı" olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım ise, özel otomobil yerine toplu taşıma kullanmanın özendirilmesiyle ve kısa mesafelerde yürüme ve bisiklet gibi çevre dostu ulaşım türlerinin tercih edilmesiyle sürdürülebilir yaşamı desteklemektedir. Bu çalışma, sürdürülebilir kentiçi ulaşım planlaması kapsamında, yürünebilirliğin bir analiz aracı olarak ölçme ve değerlendirmede kullanılabileceği bir indeks sistemi geliştirmektedir. Bu indeks; yürünebilirlik üzerinde etkili olan değişkenlerin ve ağırlık katsayılarının belirlenmesini, yürünebilirlik puanın hesaplanmasını, hesaplanan puanların belli bir değer aralığında sınıflandırılmasını, haritalanmasını ve sonuçların yorumlanmasını temel almaktadır ve sosyal donatı alanlarına erişimde yürünebilirlik kapasitesinin ölçülmesinde kullanılmıştırKeywords
Yürünebilirlik, Yürünebilirlik İndeksi, Sosyal Donatı Alanları

Abstract

Sustainable life is defined as "a lifestyle aiming to reduce the use of natural resources". Sustainable transportation, supports sustainable living by encouraging the use of public transportation instead of private cars and by preferring environmentally friendly transportation types such as walking and cycling for short distances. This study develops an index system that can be used in measurement and evaluation of walkability as an analysis tool within the scope of sustainable urban transportation planning. This index is based on determining variables and weighting coefficients that affect walkability, calculation of walkability score, classification of calculated scores within a certain value range, mapping and interpretation of results. This walkability index method has been used to measure the walkability capacity while accesing to social reinforcement areas.Keywords
Walkability, Walkability İndex, Social Infrastructure Areas

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri