Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CITTASLOW MODELİNİN KIRSAL ALANIN KORUNMASINDAKİ ROLÜ
(THE ROLE OF THE CITTASLOW MODEL IN THE PROTECTION OF THE RURAL AREA )

Author : Emine Ebru AYDIN   - Zuhal KARAKAYACI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-8)
Page : 842-851
6    6


Summary

Globalleşen dünyada nüfusun sürekli olarak artmasıyla insan ihtiyaçlarındaki artış ile tüketim ihtiyacı gereğinden fazla ve olabildiğince hızlı olmaya başlamıştır. Hızlı hayat tarzı sonucunda insanlar bir yandan çevreye ve doğal kaynaklara geri dönüşü olmayan zararlar verirken diğer yandan bilinçli davranmayı arka plana atmaya başlamıştır. Günümüzde bu hızlılığa karşı daha anlamlı ve özenli, hızlılıktan ziyade keyifli bir yaşam tarzını benimsemek ve en önemlisi sürdürülebilirlik dikkate alınarak gelişim göstermek gerekmektedir. Kentleşmenin geçmişten günümüze artmasıyla çoğu kent giderek birbirine benzemiştir. Bu benzerleşmenin günden güne devam etmesi ile kentlerde özgünlük kaybolmakta; yaşam tarzları, yemek kültürleri vs. birbirini taklit eder hale gelmektedir. Bu çerçevede aynılaşmaya ve özgün yapıların kaybolmasına karşı olarak Cittaslow modeli, Slow Food hareketinin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Cittaslow felsefesi, çevre sağlığı ile insan yaşamının sürekli bir gelişme içinde olmasını hedeflemektedir. Bu sebeple Cittaslow modeli, hızlı bir yaşam yerine daha çok özgün ve kaliteli bir yaşam amaçlamaktadır. Bu çalışma ile Cittaslow felsefesinin küreselleşme ile ilişkisi, ekonomiye ve tarıma etkisi ve önemi incelenmiştir.Keywords
Sakin şehir/Cittaslow, Şehirleşme, Küreselleşme, Tarım, Yerellik

Abstract

In a globalized world, with a constant increase in population, the need for consumption has started to become excessive and as fast as possible with the increase in human needs. As a result of a fast lifestyle, people, on the one hand, cause irreversible damage to the environment and Natural Resources, and on the other hand, began to put conscious behavior on the background. Today, it is necessary to adopt a more meaningful and attentive lifestyle, rather than quickness, and, most importantly, to develop by taking into account sustainability. As urbanization has increased from past to present, most cities have become increasingly similar to each other. As this analogy continues day by day, authenticity is lost in cities; lifestyles, food cultures, etc. they become imitating each other. Against this background, the Cittaslow model emerged as a continuation of the Slow Food movement. Cittaslow's philosophy aims to ensure that human life with environmental health is in constant development. For this reason, the Cittaslow model aims at a more original and quality life instead of a fast life. With this study, the relationship of Cittaslow philosophy with globalization, its impact on economy and agriculture and its importance are examined.Keywords
Cittaslow, Urbanization, Globalization, Agriculture, Locality

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri