Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA KARŞILAŞILAN ÜRÜN YERLEŞTİRMEDE ETİKSEL SORUNLARA YÖNELİK TUTUMLAR
(ATTITUDES TOWARDS ETHICAL PROBLEMS IN PRODUCT PLACEMENT IN MASS COMMUNICATION TOOLS )

Author : İpek OKKAY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-6)
Page : 657-665
7    17


Summary

Markalı ürünleri kitle iletişim araçları programlamasına dahil etmek yaygın bir yöntemdir. Önceki araştırmaların daha çok film ve televizyondaki yerleşimlere ilişkin tutumlarına odaklandıkları görülmektedir. İzleyici/dinleyici/ okuyucu bir film televizyon şovunu, müzik videosunu izlerken, video oyunu oynarken veya kitap okurken gerçekliğin bir yansıması gibi görünen ürünün, reklam veren ile ünlü veya yapımcı arasındaki mal ve hizmet değişikliğini yansıtan gerçekten üretilmiş bir yapı olduğunun, bir reklam mesajı içerdiğinin farkında olmayabilir. Bu çalışmada kitle iletişim araçlarında, ürün yerleştirmede etik olmayan ürünlere karşı nasıl bir tutum oluştuğu bulunularak, etik konusunun ürün yerleştirmede ne derecede kabul edilebilirliği saptanmıştır. Sonuç olarak, ürün yerleştirme uygulamalarında; sigara, alkol, silahlar, obezite yapıcı gıdalar ve ilacın etik görülmediği tespit edilmiştir. Ürün yerleştirmeye daha sık maruz kalanların ürün yerleştirmeyi daha fazla kabul ettiği saptanmıştır. Ürün yerleştirme uygulamalarının yarattığı yakınlık ve aidiyet duygusunun etiğe aykırı ürünlerde de geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ürün yerleştirme uygulaması olduğu her zaman fark edilmeyebilmektedir. Bu nedenle, bilinçaltımızın farkına varmadan gördüğümüz markalar tarafından etkilenmekte olduğu saptanmıştır.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Ürün Yerleştirme Etik

Abstract

It is common to include branded products in mass media programming. Previous research has focused more on media attitudes to film and television product placements. The viewer/listener/reader may not be aware that the product, which looks like merely a reflection of ordinary reality as when watching a movie, television show, music video or when playing a video game or even reading a book, is in fact a truly manufactured structure that reflects the exchange of goods and services between the advertiser and the celebrity or the producer and a potential consumer, containing an implicit advertising message. In this study, it was determined to what degree the ethical issues were being observed in product placements by seeing what kind of an attitude was adopted against unethical products in mass media and in product placement activities. As a result, in product placement applications; smoking, alcohol, weapons, obesity-causing foods and drugs were found to be unethical by their nature. It has also been found that those who are more frequently exposed to product placements are more inclined to accept further product placement. It has been determined that the sense of artificial closeness and belonging created by product placement applications also applies to products that are unethical to be advertised on mass media. It may not always be noticed by a consumer that there is a product placement application within his/her attention span. Therefore, it has been determined that people are unconsciously influenced by brands that they are seeing without realizing the harmful effects of the manipulative process.Keywords
Mass Media, Product Placement, Ethics

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri