Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19. YÜZYIL’DA OSMANLI DEVLETİ’NDE YAŞANAN KOLERA SALGINLARININ MEKTEPLERE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF CHOLERA OUTBREAKS IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE 19TH CENTURY ON SCHOOLS )

Author : Ayşe Niğdem ZEYBEN KARAKUŞ   - Emine GÜMÜŞSOY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-2)
Page : 167-177
9    33


Summary

Salgın hastalıklar, dünyada olduğu gibi ticaret yolları güzergâhında bulunan Osmanlı coğrafyasında her daim ciddi derecede tahribatlara neden olmuştur. Özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkan kolera salgını, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde etkili olarak insanların yoğun bulunduğu alanlarda pek çok kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Kalabalık ortamların başında gelen mektepler de koleranın etkili olduğu yerlerdendir. Devlet bu kurumlardaki hastalığı yok etmek veya hastalığın yayılmasına engel olmak amacıyla birçok tedbire başvurmuştur. Bu çalışma Hindistan’dan ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan kolera salgınlarının 19. yüzyılda Osmanlı mektepleri ve eğitim sistemi üzerindeki etkisini inceleme amacı taşımaktadır.Keywords
19. Yüzyıl, Salgın Hastalıklar, Kolera, Osmanlı Devleti, Mektepler

Abstract

Epidemic diseases, one of the natural disasters, have always caused serious damage in the Ottoman geography, which is located on the route of trade routes. Especially in the 19th century, the cholera epidemic, which was effective in the last period of the Ottoman Empire, caused the death of many people in areas where people were concentrated. It is one of the areas where cholera is effective in schools, which are at the forefront of crowded environments. The state has applied many measures to eradicate the disease in these institutions or to prevent the disease from spreading. This study aims to examine the impact of cholera epidemics emerging from India and affecting the world on the Ottoman Schools and education system in the 19th century.Keywords
19th Century, Epidemics, Cholera, Ottoman State, Schools

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri