Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MACHİAVELLİ’NİN HÜKÜMDAR’I VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD
(MACHIAVELLI’S THE PRINCE AND SULTAN ABDULHAMID II )

Author : Murat YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-2)
Page : 233-238
8    7


Summary

Niccolò Machiavelli Hükümdar adlı eserinde siyasî iktidar gücünün elde edilmesi ve bu gücün kontrol altında tutulması için bir hükümdarın yapması gerekenleri anlatmaktadır. Onun görüşleri modern devlet kavramının ortaya çıkışına etki yapmış ve birçok devlet yöneticisi tarafından da benimsenmiştir. Sultan II. Abdülhamid ise Osmanlı padişahları arasında en sık gündem konusu olan isimdir. Tahta geliş süreci ve kurduğu otoriter yönetim sistemi bir tarihî mesele olarak kendisiyle ilgili tartışmaların odak noktasıdır. Bu makale Hükümdar eserinin sınırları çerçevesinde Machiavelli’nin siyaset felsefesini II. Abdülhamid’in iktidar anlayışıyla karşılaştırarak ortak noktaları tespit eden disiplinler arası bir çalışmanın örneğidir. Çalışmanın amacı Machiavelli’nin Hükümdar’daki siyaset felsefesi alanıyla ilgili görüşlerini Osmanlı Devleti hükümdarı II. Abdülhamid örneğinde yorumlayıp temellendirerek tarihî bir meseleye felsefî yaklaşımla yeni bakış açısı kazandırabilmektir.Keywords
Machiavelli, Makyavelizm, Hükümdar, II. Abdülhamid, İktidar

Abstract

In his famous work, The Prince, Niccolò Machiavelli describes what a ruler must do in order to achieve political power and maintain his control. His views has influenced the emergence of the concept of the modern state and were adopted by many state rulers. Sultan Abdulhamid II, on the other hand, is one of the most famous and most-spoken sultans of the Ottoman Empire. His process of coming into power and the authoritarian ruling system he established are the focal point of discussions about him as a historical issue. This study is an example of an interdisciplinary study that identifies common points by comparing Machiavelli's political philosophy with Abdulhamid II’s understanding of power within the framework of The Prince. The aim of the study is to interpret Machiavelli's views on the field of political philosophy about the ruler in the case of the Ottoman sultan Abdulhamid II, and to bring a new perspective on a historical issue with a philosophical approach.Keywords
Machiavelli, Machiavellianizm, The Prince, Abdulhamid II, Power

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri