Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSearch

Ömer Faruk GÜVEN
AİLE İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR, GÜÇ ODAKLARI VE YÖNETİMİN DEVRİ SÜRECİNDE ÇATIŞMALARIN YÖNETİLMESİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk GÜVEN
TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDA ORTA ASYA VE TÜRKMENİSTAN’IN YERİ: BAĞIMSIZLIKTAN GÜNÜMÜZE ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk GÜVEN
MAKEDONYA’DA MİLLİYETÇİLİK VE KİMLİK FAKTÖRLERİN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN GELİŞMELER: 1875-1930 DÖNEMİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk GÜVEN
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİZM VE KONSTRÜKTİVİZM BAKIŞ AÇISINA GÖRE TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA NİYAZOV DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk GÜVEN
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİZM VE KONSTRÜKTİVİZM BAKIŞ AÇISINA GÖRE TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA NİYAZOV DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ,ss. 372-387
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk GÜVEN
İŞVEREN MARKASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÖRNEK UYGULAMA ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 201
Today Total : 9
Total : 407994

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri