Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSearch

Davut HOTAMAN
Türk Milli Eğitim Şura Kararlarının(1939-2014) Eğitim-Öğretim-Müfredat Programları Açısından İncelenmesi ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut HOTAMAN
Türk Öğretmen Adaylarının Avrupa Değerler Eğitimi Programında Yer Alan Değerlere Sahip oluş Düzeylerinin İncelenmesi ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut HOTAMAN
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ AÇISINDAN KONU ALANI UZMANLIĞI, ÖĞRETİM BECERİLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ ,ss. 956-964
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut HOTAMAN
BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ,ss. 786-795
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut HOTAMAN
OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ ,ss. 736-744
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut HOTAMAN
THE IMPORTANCE OF EDUCATION PROGRAM IN TERMS OF EQUAL OPPORTUNITIES IN THE EDUCATION OF TALENTED AND GIFTED STUDENTS ,ss. 530-537
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut HOTAMAN
INCLUSIVE EDUCATION: INVESTIGATION OF PROGRAMS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT, BENEFITS, PROBLEMS AND EQUAL OPPORTUNITY ,ss. 715-723
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut HOTAMAN
Eleştirel Düşünme Becerisi Açısından Öğrenme Kuramları, Öğrenme Ortamları ve Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 45
Today Total : 65
Total : 398202

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri