Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSearch

Mehmet ERGÜN
FITIR SADAKASI ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
Hanefî Hukukçularına Göre Mâl Kavramı ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
İslâm Hukukunda Mücbir Sebep ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
Mukayeseli Hukukta Saldırgan Hayvanı Öldürme Hakkı ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
İSLÂM AİLE HUKUKU ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
MUKAYESELİ HUKUK ARAŞTIRMACILARI AÇISINDAN “TÜRK HUKUK LÛGATI” ve ÖNEMİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
İSLÂM HUKUKUNA GÖRE KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNAYET OLAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
MUKAYESELİ HUKUKTA TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN OLAN KİŞİLERİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ,ss. 1340-1351
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HAYVAN ZARARLARININ TAZMİNİ ,ss. 1123-1134
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ERGÜN
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVREYİ KİRLETENLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU ,ss. 1038-1053
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 46
Today Total : 33
Total : 409664

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri