Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSearch

Mustafa GÜÇLÜ
Okul Öncesi Eğitim Dönemi Kaynaştırma Eğitimi Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜÇLÜ
TÜRKİYE SÜRELİ YAYINLARA YANSIYAN YABANCI DİL EĞİTİMİ KONULU ARAŞTIRMALAR (2014-2019) ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜÇLÜ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİ (Nevşehir İli Örneği) ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜÇLÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETİM ELEMALARINLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONUSUNDAKİ ALGILARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME ,ss. 947-955
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜÇLÜ
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINDA GÖRÜLEN SORUNLAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME ,ss. 1051-1061
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜÇLÜ
OKUL YÖNETİMİNDEN ALGILANAN OKUL YAŞAM KALİTESİNİN SINIFLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ,ss. 822-834
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 57
Today Total : 66
Total : 398203

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri