Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSearch

Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN
DÂRÜ’L-ELHÂN KÜLLİYÂTINDA’Kİ III. SELİM’E AİT 4 SÛZİDİLÂRÂ ESERİN GRAFİK YÖNTEMİ İLE MAKAM ANALİZİ ,ss. 516-531
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN
DELLÂLZÂDE İSMÂİL EFENDİ’YE AİT YÜRÜK SEMÂÎ FORMUNDAKİ ESERLERİN ARÛZ-USÛL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ,ss. 315-326
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN
BUHÛRİZÂDE MUSTAFA ITRİ‘YE AİT AĞIR SEMÂÎ FORMUNDAKİ ESERLERİN ARÛZ-USÛL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ,ss. 337-349
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 28
Today Total : 161
Total : 406516

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri